Důležité upozornění k epidemiologické situaci

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že na Novojičínsku právě končí jarní prázdniny, které jste mohli spolu se svými dětmi trávit na dovolených mimo republiku, a s ohledem na aktuální nepříznivou epidemiologickou situaci v souvislosti s šířením koronaviru Vás žádáme, abyste se řídili pokyny Ministerstva zdravotnictví České republiky. 

V pátek 6. března 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, kterým se všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do ČR nařizuje, aby bezprostředně po návratu do ČR oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu. Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.

Rodiče žádáme, aby se v případě návratu z oblastí se zvýšeným výskytem nákazy neposílali své děti po dobu 14 dnů do školy, ponechali je v domácí karanténě a celkově omezili kontakt s lidmi na minimum. Tuto skutečnost prosím oznamte telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím programu DMSoftware vedení školy, absence žáka bude v takovém případě omluvena. 

Všichni, kteří se vrátili z Itálie nebo jiné rizikové země v zahraničí, mají telefonicky kontaktovat svého obvodního lékaře kvůli potvrzení karantény či hygienickou stanici. Platí již opakovaně zmíněná zásada, že taková osoba nemá cestovat k lékaři. Kontaktování lékaře či hygienické stanice není závislé na tom, zda se u dané osoby projevují zdravotní problémy či jiné symptomy. 

Dále Vás žádáme o pochopení při omezení přístupu veřejnosti do prostor, v nichž se realizuje činnost školy, na nezbytné minimum. Žádáme Vás, abyste své děti doprovázeli pouze k budově školy, pokud navštěvují školní družinu, budou Vám odpoledne předány vychovatelkou u vstupních dveří. V případě mateřské školy Vás žádáme, aby dítě předávala vždy jen jedna osoba, která se zdrží v prostorách školky jen nezbytně nutnou dobu. 

Odkazy na důležité weby:

(bod 6 upravuje nové mimořádné opatření – platí pro celou Itálii) 

Ministerstvo zdravotnictví ČR:

KHS MSK: 

Zdravotní ústav v Ostravě: 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje:

Základní hygienické opatření – mytí rukou:

Děkuji za Vaše pochopení a spolupráci.

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka školy