Oznámení o způsobu přihlašování ke vzdělávacím aktivitám ve školních skupinách pro žáky prvního stupně

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
na základě zhodnocení Vašich požadavků z dotazníkového šetření předběžného zájmu o účast ve školních skupinách a zhodnocení provozních a personálních podmínek naší základní školy Vám sdělujeme, že v základní škole budou otevřeny školní skupiny v době od 25. května 2020 od pondělí do pátku od 7:30 do 14:30 hodin.

Rodiče žáků, kteří projevili zájem o účast na vzdělávání, se proto musí dostavit k podpisu přihlášky do školní skupiny v pondělí 18. května 2020 od 8 do 16 hodin k zástupkyni ředitelky Mgr. Martině Bílkové (zvoňte prosím u hlavního vchodu na zvonek SBOROVNA). Přihlášku ke stažení naleznete zde. V případě jakýchkoliv potíží ji kontaktujte na telefonním čísle 774 429 360. 

Přihlášku nelze zaslat elektronicky nebo vhodit do schránky školy. Budeme rádi, když přihlášku donesete už vyplněnou, lze ji však také vyplnit přímo ve škole, kde bude pro Vás její formulář připraven. Při podání přihlášky obdržíte od paní zástupkyně konkrétnější informace k průběhu vzdělávacích aktivit školních skupin. 

V pozdějším termínu už žáka do školní skupiny přihlásit nejde. Pro zařazení žáka do skupiny nehraje čas podání přihlášky roli.  Při případném naplnění školních skupin a nedostačující kapacitě bude kritériem pro přijetí žáka jeho věk, upřednostnění budou žáci mladší před staršími. 

Na základě vyplněné a včas podané přihlášky ředitelka školy rozhodne o přijetí nebo nepřijetí žáka ke vzdělávacím aktivitám a jejich rozdělení do školních skupin. Tato skutečnost Vám bude oznámena prostřednictvím webových stránek školy. 

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka