Informace k znovuotevření mateřské školy

Vážení rodiče a zákonní zástupci,
dovolte mi, abych Vás informovala o znovuotevření naší mateřské školy v pondělí 25. května 2020. Mateřská škola bude otevřena po celou dobu běžné provozní doby. 

Před nástupem Vašeho dítěte do školky je nutné, abyste si prostudovali doporučení Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020, vydané dne 30. dubna 2020 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Dokument naleznete zde.

Zvlášť Vás upozorňujeme na opatření, která se týkají samotného příchodu dítěte do mateřské školy. Na děti a jejich doprovod se vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

  • zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky;
  • dodržení odstupů dva metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není nutné u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti). 

Dítě do mateřské školy doprovází pouze jedna osoba, která se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání/vyzvednutí dítěte). 

Dětem bude poskytováno stravování školní jídelnou v běžné podobě za dodržení rámcových pravidel pro zajištění školního stravování daných doporučením MŠMT.  

Při prvním vstupu dítěte do školy předkládá zákonný zástupce dítěte prohlášení, které obsahuje:

  • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví;
  • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Toto prohlášení si můžete stáhnout zde, případně jej vyplnit a podepsat při prvním vstupu do mateřské školy. 

Vážení rodiče, s ohledem na situaci a abychom pro Vaše děti mohli připravit co nejbezpečnější prostředí, Vás tímto žádám o spolupráci. Potvrďte nám prosím písemně nejlépe v pondělí 18. května 2020, zda Vaše dítě nastoupí/nenastoupí do mateřské školy prostřednictvím e-mailu skolka@zslichnov.cz. V případě, že Vaše dítě nastoupí, přidejte do kopie také e-mail naší školní jídelny jidelna@zslichnov.cz, abychom Vaše dítě zároveň přihlásili ke stravování. 

Děkuji Vám velice za spolupráci a přeji hezké dny. 

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka