Informace o rozdělení žáků prvního stupně do školních skupin

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,
na základě online třídních schůzek, předběžného dotazníku zájmu o zařazení Vašeho dítěte do školní skupiny od 25. května 2020 a přihlášek Vám sdělujeme následující informace, které se týkají organizace vzdělávacích aktivit pro první stupeň od příštího týdne. 

Žáci byli rozděleni do tří školních skupin, z nichž každá bude vstupovat do budovy školy jiným vchodem. Zařazení dětí do jednotlivých školních skupin naleznete níže pod přidělenými registračními čísly: 

ČERVENÁ SKUPINA

Seznam žáků:

ŠSK 01
ŠSK 02
ŠSK 03
ŠSK 04
ŠSK 05
ŠSK 06

Sraz žáků:

  • vždy v 7:30 u zadního vchodu u ředitelny (bude označen červenou barvou)

Pedagogové: 

  • Ing. Alice Červenková
  • Lucie Vávrová, DiS. 

Vzdělávací aktivity:

dopolední blok7:30–11:15 hodin
oběd11:15–11:45 hodin
odpolední blok11:45–12:30 hodin

Činnost skupiny je ukončena ve 12:30 hodin a žáci odchází ze školy. V případě, že rodiče požadují dřívější odchod (nejdříve v 11:15 hodin, pokud se žák nestravuje ve školní jídelně), je nutný podepsaný Souhlas zákonného zástupce nezletilého žáka se samostatným odchodem žáka ze školy v období od 25. 5. do 30. 6. 2020. Dokument ke stažení naleznete v záložce Základní škola – Formuláře.  

ZELENÁ SKUPINA 

Seznam žáků:

ŠSK 07
ŠSK 08
ŠSK 09
ŠSK 10
ŠSK 11
ŠSK 12
ŠSK 13
ŠSK 15
ŠSK 16

Sraz žáků:

  • vždy v 7:30 u zadního vchodu dál od ředitelny (bude označen zelenou barvou) 

Pedagogové: 

  • Jarmila Kociánová 
  • Mgr. Ondřej Švrček  

Vzdělávací aktivity:

dopolední blok7:30–11:45 hodin
oběd11:45–12:15 hodin
odpolední blok12:15–12:30 hodin

Činnost skupiny je ukončena ve 12:30 hodin a žáci odchází ze školy. V případě, že rodiče požadují dřívější odchod (nejdříve v 11:45 hodin, pokud se žák nestravuje ve školní jídelně), je nutný podepsaný Souhlas zákonného zástupce nezletilého žáka se samostatným odchodem žáka ze školy v období od 25. 5. do 30. 6. 2020. Dokument ke stažení naleznete v záložce Základní škola – Formuláře.

MODRÁ SKUPINA 

Seznam žáků:

ŠSK 17
ŠSK 18
ŠSK 19
ŠSK 20
ŠSK 21
ŠSK 22
ŠSK 23
ŠSK 24
ŠSK 25
ŠSK 26

Sraz žáků:

  • vždy v 7:30 u hlavního vchodu (bude označen modrou barvou) 

Pedagogové: 

  • Martina Červenková
  • Bc. Hana Horáková   

Vzdělávací aktivity:

dopolední blok7:30–12:15 hodin
oběd12:15–12:45 hodin
odpolední blok12:45–14:30 hodin

Činnost skupiny je ukončena ve 14:30 hodin a žáci odchází ze školy. V případě, že rodiče požadují dřívější odchod (nejdříve v 12:15 hodin, pokud se žák nestravuje ve školní jídelně), je nutný podepsaný Souhlas zákonného zástupce nezletilého žáka se samostatným odchodem žáka ze školy v období od 25. 5. do 30. 6. 2020. Dokument ke stažení naleznete v záložce Základní škola – Formuláře.

Důležité upozornění

Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela odlišný způsob organizace začátku školního dne, bylo by dobré – zejména nejmladší – žáky do školy první den doprovodit. Před budovou školy je nutné dodržovat pravidla, se kterými jste byli seznámeni (odstupy, roušky). Dokument Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 je ke stažení zde.

Před vstupem do školy bude od dětí přebráno Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Čestné prohlášení je ke stažení na našich stránkách v záložce Základní škola – Formuláře. Toto čestné prohlášení o bezinfekčnosti musí být podepsáno zákonným zástupcem dítěte v den nástupu do školy, tj. 25. 5. 2020. Bez tohoto prohlášení nemůže dítě vstoupit do budovy školy. 

Do budovy školy je povolen pouze vstup žáků a zaměstnanců, děti ze školy nelze vyzvedávat tak, jak jste zvyklí ve školní družině. Žáci opouští budovu školy stejným vchodem, který je pro ně zároveň vstupním vchodem, v čase ukončení vzdělávacích aktivit ve školní skupině. 

S průběhem vzdělávacích aktivit jste byli seznámeni prostřednictvím online třídních schůzek a při přihlašování žáků do školních skupin. Bude nadále probíhat distanční výuka, včetně online hodin promítaných do tříd, v nichž budou jednotlivé školní skupiny a kde budou žáci pracovat na úkolech zadaných svými vyučujícími.  

Věříme, že celou organizaci během pondělí 25. května 2020, ale i v následujících dnech společně zvládneme.

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka