Informace k úplatě za předškolní vzdělávání do konce školního roku

Vážení rodiče,
s ohledem na přerušení provozu v naší mateřské škole v měsících březnu, dubnu a květnu byla stanovena odpovídající výše úplaty za předškolní vzdělávání v tomto období. Většinou Vám vznikl na základě Vašich pravidelných plateb přeplatek, z tohoto důvodu by bylo vhodné ukončit pro tento školní rok platby na účet školy. Individuálně budete o dalším postupu informováni vedoucí učitelkou mateřské školy Mgr., Bc. Renatou Dreslerovou, DiS. Veškeré přeplatky Vám budou vráceny bezhotovostně na Váš účet na konci tohoto školního roku.

S pozdravem

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka