Ředitelské volno a provoz školní družiny během prázdninových měsíců

V souladu s § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka školy na dny 29. a 30. června 2020 ředitelské volno pro žáky základní školy ze závažných důvodů organizačních a technických. Důvodem je příprava rekonstrukčních prací v hlavní budově školy. V obou dnech ředitelského volna bude v případě zájmu zajištěna činnost stávajících školních skupin pro žáky prvního stupně. 

Na období prázdnin je dále v plánu otevření jednoho oddělení školní družiny. Provoz školní družiny předpokládáme ve všední dny od 1. července do 12. července a dále pak od 17. srpna do 31. srpna 2020. Zájem rodičů budeme zjišťovat prostřednictvím dotazníkového šetření. V případě provozování školní družiny budeme poskytovat přihlášeným dětem také školní stravování za obvyklé ceny.

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka