Rozloučení se školním rokem a prázdninové přání

Dovolte mi, abych na tomto místě poděkovala všem žákům za to, jak se zdárně „poprali“ s distančním vzděláváním, rodičům a dalším blízkým našich dětí za pomoc, kterou jim poskytovali, kolegům, kteří v této době – možná více než kdy jindy – prokázali neuvěřitelnou míru spolupráce. Děkuji také všem, kdo nám byli nápomocni a přispívali svými podněty a nápady k tomu, aby se nám ve ztížených podmínkách dařilo pracovat co nejlépe.  

Ráda bych také touto formou poděkovala kolegům, kteří náš tým pro příští školní rok opouštějí. Za práci v mateřské škole děkuji paní Haně Růžové, která zde rok pracovala jako učitelka, paní Miluši Kiktové, která se jako chůva starala o nejmenší děti, a paní Haně Krasňanové za práci školní asistentky. Řady učitelů základní školy opouští Mgr. Barbara Sochová, té patří dík za svědomitou práci učitelky prvního stupně. Přeji všem kolegyním úspěšný začátek nové pracovní etapy, ať se jim daří nejenom v profesním, ale i osobním životě. 

Naopak, novou posilou našeho týmu se stala Ing. Silvie Olšovská, která nastoupila na pozici asistentky pedagoga v naší mateřské škole. Řady našich spolupracovníků se pro příští školní rok ještě více rozrostou – přibývá nám žáků, v plánu je otevření dvou prvních tříd a dvou sedmých tříd. Věřím, že se nižší počet žáků v těchto třídách odrazí především na kvalitě vzdělávání, ale také podpoří dobré a bezpečné prostředí mezi dětmi. Za to, že se nám tato změna daří realizovat, děkuji panu starostovi Ing. Aleši Mičulkovi. Bez podpory zřizovatele bychom se nyní, kdy potřebujeme vybudovat pro nové třídy zázemí, neobešli. 

Za všechny pracovníky školy přeji dětem krásné a pohodové prázdniny. Věřím, že mnohým je zpestří i pobyt v naší prázdninové školní družině. Dospělým přeji příjemně strávenou dovolenou a budu se těšit na setkávání v příštím školním roce. 

Mgr. Olga Síbrtová