Děti ze školky navštívil kominík, aby jim představil svou profesi

V pátek 3. července 2020 navštívil děti ve školce kominík. Tuto zajímavou profesi přijel představit pan Hubeňák. Dětem ukázal všechny potřebné pomůcky pro svou práci, vysvětlil, k čemu se používají, a popsal celý postup své práce. „Jsme rádi, že jsme mohli dětem představit kominické řemeslo. Děti si tak mohly prohlédnout různé druhy náčiní a pomůcek a vyslechnout si užitečné rady a důvody, proč je důležité tuto činnost provádět pravidelně, nebo informace, že každý kominík musí dodržovat bezpečnost, aby si nepřivodil úraz, a proto se každý rok bezpečnostně školí,“ popsala návštěvu kominíka vedoucí učitelka lichnovské školky Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS.

V závěru přednášky si děti vložily své ruce do kyblíku, ve kterém se skrývaly saze, a mohly vytvořit výtvarné dílko. Obtiskly své dlaně na velký formát výkresu, a udělaly si tak společnou památku na návštěvu kominíka. „Dětem se návštěva tak moc líbila, že všechny chtěly být v tu chvíli kominíkem. Pro samou radost pak na rozloučenou panu Hubeňákovi zazpívaly písně Kalamajka a Pec nám spadla,“ prozradila na závěr vedoucí učitelka.

Bc. Hana Horáková