Škola získala dotaci ve výši více než tři čtvrtě milionu korun

V operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Šablony III získala naše škola dotaci na realizaci aktivit zjednodušeného projektu v období od 1. září 2020 do 31. 8. 2022. Celková výše dotace je 759 638 Kč. 

Škola tuto dotaci využije na aktivity rozvíjející ICT ve vzdělávání mateřské i základní školy, projektové dny ve výuce mateřské i základní školy, projektové dny mimo školu pro žáky základní školy a personální podporu v mateřské škole i základní škole, která bude spočívat ve znovuzřízení pracovní pozice školního asistenta.

Mgr. Olga Síbrtová