Informace o zahájení distančního vzdělávání v obou prvních třídách

Vážení rodiče,
po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí si Vás dovoluji informovat, že od úterý 29. září do (pravděpodobně) 2. října 2020 bude probíhat výuka v obou prvních třídách distanční formou kvůli potvrzení nemoci covid-19 u zaměstnance základní školy. Škola je povinna poskytnout KHS součinnost a předat seznamy žáků prvních tříd a jejich zákonných zástupců. Hygiena provede trasování, žákům (případně zaměstnancům) bude nařízena karanténa a budou vytipováni žáci (a zaměstnanci) školy, kteří budou pravděpodobně zahrnuti do testování dle kapacit odběrových míst. 

Tuto informaci prosím berte jako vstupní informaci k výuce a zároveň na Vás tímto apeluji, abyste počítali s rizikem ohrožení nákazou covid-19 a brali ji na zřetel při svých kontaktech s dalšími členy rodiny, přáteli apod. Doporučuji u Vašich dětí dodržovat karanténní opatření. Zároveň prosím sledujte zdravotní stav svých dětí a v případě objevení příznaků nákazy koronavirem kontaktujte dětského lékaře, kterému sdělte tuto skutečnost. 

Co se týká výuky, bude probíhat přes Google Učebnu. Žádám Vás, abyste své děti do této učebny přihlásili. Pokud si nevíte rady, obdržíte od nás kontakt na pověřeného pracovníka školy, který Vás do Google Učebny navede. Kromě toho obdržíte další informace, které se týkají stravování a nároku na ošetřovné. 

V této chvíli jsem Vás chtěla neprodleně informovat o vzniklé situaci. Další informace prosím sledujte v programu DMSoftware a na našem webu.

Děkuji za spolupráci.

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka