Informace k zahájení distančního vzdělávání

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,
na základě krizového opatření vlády ze dne 12. října 2020 je s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 omezen provoz základních škol z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků na obou stupních škol. Toto omezení se týká rovněž školní družiny, nevztahuje se na mateřskou školu. 

Od středy 14. října 2020 zahajujeme distanční výuku pro všechny žáky základní školy. Pracovat budeme prostřednictvím Google Učebny, kam budou během dneška a zítřka žákům, kteří tento týden teprve začínají s distančním vzděláváním (tedy kromě žáků VIII. a IX. třídy), postupně vloženy úkoly, a to nejpozději do 14. října 2020 do 14:00 hodin. 

V případě jakýchkoliv potíží s přihlášením či připojením se prosím obraťte na učitele informatiky Mgr. Ondřeje Švrčka, který je Vám v těchto dnech k dispozici jako technická podpora na telefonním čísle 774 420 360 od 7:30 do 12:00 a dále od 13:00 do 15:30 hodin. 

V případě, že bude nastaveno také online vzdělávání (tedy hodiny výuky prostřednictvím Google Meet), budete o této skutečnosti informováni a zároveň obdržíte rozvrh online hodin.

V době distančního vzdělávání mají žáci nárok na stravování za zvýhodněnou (dotovanou) cenu. Obědy si mohou vzít děti s sebou do jídlonosiče nebo jej mohou sníst ve školní jídelně (zde je režim stravování upraven dle platných opatření). Obědy budou vydávány v době od 11:15 do 12:45. Je zrušen výběr ze dvou jídel, podává se pouze oběd číslo 1. 

Obědy byly Vašim dětem hromadně odhlášeny, pokud máte zájem o oběd na středu 14. října 2020, můžete si ho objednat u vedoucí školní jídelny Aleny Kandráčové na telefonním čísle 556 808 547 do 14. října 2020 do 7:30 hodin ráno. Na další dny je možné objednávání (přihlašování a odhlašování) stravy na stránkách www.strava.cz. Důrazně upozorňujeme, že oběd si nesmí vyzvedávat osoba, které byla nařízena karanténa. 

Distanční vzdělávání potrvá do pátku 23. října 2020. V týdnu od 26. do 30. října 2020 jsou prázdniny (přerušené státním svátkem). V této době se nebudou vydávat ani obědy. 

Co se týká ošetřovného, škola nebude vydávat potvrzení o tom, že je uzavřena. Podrobnější informace naleznete zde.  

Vážení rodiče, je nám velice líto, že se opět vracíme k distančnímu vzdělávání. Věřím, že naši vládu k rozhodnutí uzavřít školu vedly vážné důvody, proto mi závěrem dovolte připomenout, že takové opatření by jistě nebylo účinné v případě, že by se děti čile stýkaly mimo školu. Prosím, abyste toto měli na paměti, abychom se díky své vlastní zodpovědnosti mohli (nejenom) ve školách vrátit co nejdříve k co nejběžnějšímu režimu. 

Závěrem mi dovolte, abych se obrátila také na rodiče dětí naší mateřské školy.  Vážení rodiče, zvažte prosím s ohledem na mimořádnost situace umisťování svého dítěte do mateřské školy v těchto dnech, zejména pokud zůstáváte doma s dalším sourozencem (starším sourozencem ze základní školy nebo mladším, jste-li na rodičovské dovolené apod.). Pamatujte, že ve školce jsou nadále děti i paní učitelky bez roušek. V případě potvrzení nemoci covid-19 u kteréhokoliv z dětí budeme nuceni z důvodu karantény uzavřít celou mateřskou školu, což by bylo velkou komplikací pro ty rodiče, kteří v těchto nesnadných dnech zajišťují fungování služeb nezbytných pro chod naší společnosti. Také my ve školce si přejeme vydržet co nejdéle, proto Vás prosím, abyste v případech, kde to není nezbytně nutné, omezili kontakty, včetně zvážení možnosti ponechat si dítě docházející do mateřské školy doma.

Mgr. Olga Síbrtová