Upřesňující informace k nástupu žáků prvních a druhých ročníků

Vážení rodiče,
ve středu 18. listopadu 2020 se vrací do školy k prezenčnímu vzdělávání žáci obou prvních tříd a druhé třídy. Výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu hodin. Dovolte mi, abych Vás upozornila na některé organizační změny:

  • nebude v provozu ranní školní družina od 6:30 do 7:30;
  • žáci přichází do školy v 7:20, každá třída použije zvláštní vchod a má vyhrazen svůj vlastní prostor ve škole pro přezouvání, výuku i školní družinu, žáky ve škole přivítá jejich třídní učitelka nebo asistentka:

I. A – do školy žáci vstupují hlavním vchodem, výuka probíhá v jejich kmenové třídě, zde probíhá i školní družina (místo oddělení Tygříků) – bude v provozu do 16:15 hodin, tento týden děti povede vychovatelka Ing. Alice Červenková; 

I. B – do školy žáci vstupují zadním vchodem od parkoviště – jedná se o vchod blíže k cestě a k ředitelně, je označen, výuka probíhá v kmenové učebně III. třídy, školní družina bude v oddělení Myšáků – bude v provozu do 16:15 hodin, tento týden děti povede vedoucí vychovatelka Lucie Vávrová, DiS.;

II. třída – do školy žáci vstupují zadním vchodem od parkoviště – jedná se o vchod dále od cesty a blíž ke sborovně, je označen, výuka probíhá v jejich kmenové třídě, školní družina bude v oddělení Smajlíků – bude v provozu pouze do 15:15 hodin, tento týden děti povedou vychovatelky Mgr. Barbora Žabenská (středa + čtvrtek) a Zuzana Kubečková, DiS. (v pátek).

Provoz školní družiny je limitován podmínkou homogenity skupiny žáků jedné třídy. Vzhledem k tomu, že nevíme, co se bude dít ve školách od pondělí 23. listopadu 2020, budeme Vás o dalším postupu informovat v průběhu týdne. 

Dále Vás žádáme, aby byli žáci vybaveni vhodným oblečením a obuví pro případ, že by během výuky pobývali venku. Při vzdělávání je rovněž zakázán zpěv a sportovní činnosti. 

Závěrem mi dovolte připomenout ještě jedno důležité nařízení: Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, s výjimkou konzumace stravy. Z tohoto důvodu vybavte své děti alespoň dvěma kusy roušek v samostatných mikrotenových sáčcích. 

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Olga Síbrtová