Informace k provozu školní družiny od 23. listopadu 2020

Vážení rodiče,
v týdnu od 23. listopadu do 27. listopadu 2020 bude provoz školní družiny probíhat stejně jako v tomto týdnu. Ranní školní družina v provozu nebude, odpolední školní družina bude pro žáky prvních tříd do 16:15 hodin a pro žáky druhé třídy do 15:15 hodin. 

Během pondělí 23. listopadu 2020 se na Vás obrátíme s žádostí o vyplnění online dotazníků, abychom si zmapovali Vaše potřeby ohledně provozu školní družiny od 30. listopadu 2020, kdy se mají žáci prvního stupně vrátit k prezenční výuce. Podle nových opatření jsme se ocitli v situaci, kdy bychom měli mít v provozu minimálně pět oddělení družiny (při možném spojení žáků obou prvních tříd do jednoho oddělení – viz PES, stupeň 4), nicméně v naší organizaci pracují v odpolední školní družině pouze tři vychovatelky, z toho dvě na zkrácený úvazek, tudíž není možné, aby s dětmi zůstávaly až do 16:15 hodin.  

Bude v našem zájmu Vám maximálně vyhovět, z toho důvodu ale budeme potřebovat od Vás „vstupní data“, na jejichž základě můžeme zpracovat možnosti, které pro pobyt Vašich dětí v družině budeme mít. Předpokládáme, že se bude částečně jednat i o formu pouhého dohledu pedagogů nad zejména většími dětmi (čtvrtá a pátá třída?), které budou rozdělené ve svých třídách. 

Děkuji Vám předem za spolupráci. Věřím, že najdeme co nejlepší cestu k řešení této situace. 

Mgr. Olga Síbrtová