Informace pro rodiče k organizaci výuky od 30. listopadu 2020

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás informovat o organizaci výuky od 30. listopadu 2020 v naší škole. Jak už Vám bylo sděleno prostřednictvím programu DMSoftware, v pondělí 30. listopadu 2020 nastupují:

 • všichni žáci prvního stupně;
 • z druhého stupně třídy VI., VII. B a IX. 

Žáci tříd VII. A. a VIII. se vzdělávají v tomto týdnu distančně. 

V následujícím týdnu od 7. prosince 2020 nastupují:

 • všichni žáci prvního stupně
 • z druhého stupně třídy VII. A, VIII. a IX. 

Žáci tříd VI. a VII. B se vzdělávají v tomto týdnu distančně. 

Toto střídání v rámci týdnů by mělo probíhat nadále, pokud budou platit stávající opatření (stupeň PES).  

Z důvodu střídavé výuky došlo k úpravě rozvrhu hodin prezenční výuky. Tato úprava už byla zanesena do programu DMSoftware, takže se Vám zobrazuje. Vznikla zejména z toho důvodu, že jsou zakázány sportovní aktivity, aby žáci zbytečně nečekali na hodiny TV nastavené jako poslední v odpoledním vyučování. Sledujte prosím rozvrh hodin i suplování.

Rozvrh distanční výuky poběží ve stávajícím režimu podle rozvrhu online hodin a aktivit v Google Učebně zadávaných pro žáky v týdenních cyklech (od pondělí 7:30 do dalšího pondělí 7:30). 

Nástup žáků do školy je v 7:20 ráno (kromě žáků ranní školní družiny) třemi různými vchody do budovy:

 • žáci prvního stupně vcházejí do školy hlavním vchodem, pak jdou do šatny, kde se převléknou; počet žáků v šatnách bude regulovat pan školník;
 • žáci druhého stupně tříd VI. a VII. A budou vcházet zadním vchodem od parkoviště, který je blíž k cestě (ředitelně);
 • žáci druhého stupně tříd VII. B., VIII. a IX. budou vcházet zadním vchodem od parkoviště, který je dál od cesty (blíž ke sborovně). 

Žáci druhého stupně si svrchní oděv odloží ve třídách podle pokynů vyučujících. 

Zvláštní organizace pohybu žáků je připravena i pro výdej obědů. Výdej obědů do jídlonosičů pro žáky, kteří mají distanční výuku, bude v době od 13:30 do 13:50 hodin. 

Pro žáky jsme zajistili i provoz školní družiny. Ta bude probíhat v následujícím režimu:

 • ranní družina od 6:30 do 7:30 – vzhledem k nízkému počtu žáků, u kterých rodiče projevili zájem o zajištění ranní družiny, budou rozděleni následovně:
  žáci II., III. a IV. třídy budou ve svých třídách;
  žáci I. a V. třídy budou u oddělených stolů v prostoru hlavní chodby školy. 
  Všichni žáci budou pod dohledem vychovatelek Ing. Alice Červenkové a Zuzany Kubečkové, DiS.
 • odpolední družina bude v provozu pro jednotlivé třídy v těchto časech a třídách:
  I. A a I. B třída – provoz do 16:15 hodin, první oddělení družiny (Myšáci), vychovatelka Lucie Vávrová, DiS.;
  II. třída – provoz do 15:00, druhé oddělení družiny (Smajlíci), dohled asistentka pedagoga Bc. Hana Horáková;
  III. třída – provoz do 15:00, třetí oddělení družiny (Tygříci), vychovatelka Ing. Alice Červenková;
  IV. třída – provoz do 15:00, ve své třídě, dohled asistentka pedagoga Martina Červenková;
  V. třída – provoz do 15:00, ve své třídě, vychovatelka Mgr. Barbora Žabenská.

Výuka náboženství bude vzhledem k povinnosti zachovat homogenitu tříd probíhat distančně. 

Všichni žáci budou mít během pobytu ve škole roušky. Z tohoto důvodu je vybavte alespoň dvěma kusy roušek zabalených zvlášť do mikrotenových sáčků. Ve vyučování je kromě sportovních aktivit zakázán i zpěv. 

Dále žádáme o navrácení zapůjčené techniky, to se týká všech žáků, kteří nastupují k prezenční výuce (první stupeň, IX. třída). Techniku je povinen do školy zanést zákonný zástupce žáka a předat ji pověřené osobě v úředních hodinách školy. 

Mgr. Olga Síbrtová