Informace o konání třídních schůzek k hodnocení a prospěchu žáků v prvním pololetí

Vážení rodiče,
ve středu 3. února 2021 se uskuteční třídní schůzky či konzultace. Ty proběhnou online formou v odpoledních hodinách. O způsobu jejich organizace budete informováni třídními učiteli, kteří vyhodnotili, zda je zapotřebí svolat třídní schůzky všech rodičů či individuálně konzultovat pouze se zákonným zástupcem žáka, se zákonným zástupcem a žákem, se zákonným zástupcem, žákem a vyučujícím určitého předmětu. 

O podobě tohoto setkání i čase jeho zahájení Vás informují třídní učitelé prostřednictvím programu DMSoftware. Pozvánka na online schůzku Vám bude zaslána den před jejich uskutečněním prostřednictvím e-mailu Vašeho dítěte. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí se prosím obracejte na třídního učitele Vašeho dítěte. Stejně tak jej kontaktujte v případě, že jste byli na třídní schůzky pozváni a nemůžete se jich zúčastnit, abyste si případně dohodli náhradní termín. 

Pokud ve třídě Vašeho dítěte jsou naplánovány individuální konzultace a Vy jste nebyli třídním učitelem osloveni, ale přesto byste rádi se školou konzultaci uskutečnili, opět se obracejte na třídního učitele. Rádi Vám konzultaci umožníme. 

V týdnu od 1. února do 5. února 2021 se neuskuteční pravidelné online konzultace poskytované rodičům žáků prvního stupně, kteří jsou vzděláváni distančně. 

S pozdravem 

Mgr. Olga Síbrtová