Informace k provozu školy od 1. února do 14. února 2021

Vážení rodiče,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dnes informovalo vedení školy, že vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému České republiky (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února do 14. února 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.

Pro předávání vysvědčení platí vydané opatření obecné povahy, které předpokládá předání informace o hodnocení žáka distančním způsobem. To proběhlo v naší škole včera, tj. ve čtvrtek 28. ledna 2021, zveřejněním výsledného hodnocení za první pololetí v programu DMSoftware. Pouze žáci prvního a druhého ročníku obdrželi výpis z vysvědčení v listinné podobě. Předání listinné podoby výpisu z vysvědčení ostatním žákům se dle tohoto opatření odkládá na dobu, kdy bude škola pro tyto žáky přístupná pro prezenční docházku. 

S pozdravem

Mgr. Olga Síbrtová