I v distančních časech oceňujeme pomoc ostatním, ochotu udělat něco navíc a spolupráci

Ve škole se uzavíralo první pololetí tohoto ne úplně standardního školního roku. Roku, kdy se většina dětí většinu času učila doma, nikoliv ve škole. Přesto bych na tomto místě ráda vyzdvihla zásluhy některých z nich, které potvrzují, že ani obtížná doba není překážkou tomu, aby mohl člověk prokázat dobrý skutek nebo vykonat něco navíc, co potěší ostatní. 

Za mimořádný projev lidskosti byla udělena pochvala ředitelky školy čtyřem dětem z devátého ročníku. Jedná se o Adélu Špačkovou, Alexandra Böhma, Beátu Macečkovou a Bělu Machynkovou. Všichni čtyři byli všímaví k nešťastné události, která se přihodila žákyni naší první třídy. Ta cestou ze školy spadla do potoka, ve kterém se kompletně namočila. Měla mokré oblečení i školní brašnu. V chladném počasí deváťáci naši prvňačku vytáhli, osušili, odvezli autobusem do Bordovic, dovedli domů a předali rodičům. Ve škole bychom se o jejich počinu nedověděli nebýt maminky malé žačky, která o situaci informovala třídní učitelku své dcery. 

Pochvalu ředitelky školy v prvním pololetí obdržela za mimořádný projev školní inciativy žákyně devátého ročníku Lucie Hubeňáková. Lucie na začátku školního roku uspořádala v prostorách školy ve spolupráci s učitelkou výtvarné výchovy Mgr. Petrou Stoklasovou výstavu svých vlastních prací. Tenkrát o ní její učitelka mluvila jako o vycházející hvězdě. „Přes svou skromnost se Lucka nebojí pustit do větších výtvarných projektů, jakou je třeba výzdoba školky, zkoušet širokou škálu výtvarných technik a účastnit se různých výtvarných soutěží a prezentací, ve kterých se jí daří umístit na předních příčkách. A to je teprve na počátku své umělecké dráhy. Je třeba říct, že nesmírný talent se jí podařilo skloubit s pílí, pracovitostí, trpělivostí, pečlivostí a otevřeností novým věcem,“ popisovala Petra Stoklasová Lucčiny vlastnosti, které určitě stály za úspěchem při cestě za splněním profesního snu.  Lucka velmi úspěšně zvládla přijímací zkoušky a byla přijata na vytouženou uměleckou školu. 

Dalším pochváleným žákem je osmák Pavel Zeman. Pochvala ředitelky školy mu byla udělena rovněž za mimořádný projev školní iniciativy. Jako člen žákovského parlamentu ve spolupráci s dalšími jeho členy vytvořil animaci vánočního přání, které následně sloužilo škole jako originální péefka. Animaci můžete zhlédnout zde:

Poděkovat se na tomto místě sluší i učitelům: Mgr. Evě Pustějovské za vedení žákovského parlamentu i ve složitých časech distanční výuky a MgA. Jiřímu Najvarovi za přípravu hudebního podkladu k animaci, na kterém spolupracoval se žákyní Adélou Pustějovskou, která animaci propůjčila svůj nezaměnitelný hlas.  

Také třídní učitelé našli mezi svými svěřenci spoustu žáků, kteří si zasloužili jejich pochvalu: za aktivní přístup při distančním vzdělávání, za vzorné plnění školních povinností, za účast v různých olympiádách a soutěžích, za zapojení do akcí školní družiny, za sběr kaštanů pro myslivce a další. Všem oceněným žákům blahopřeji. 

Mgr. Olga Síbrtová