Poselství žákovského parlamentu: pracujeme na dálku, ale rádi bychom zase chodili do školy

Náročné koronavirové období poznamenalo také činnost žákovského parlamentu naší školy. „Ve škole jsme se stihli společně sejít jen jednou, rozdělili jsme si funkce a začali přemýšlet o tom, co vše by se mohlo v tomto školním roce podniknout. Další schůzka už proběhla v online světě, a tak to zůstalo dosud,“ uvádí učitelka Mgr. Eva Pustějovská, která žákovský parlament ve škole už druhým rokem vede. 

Jak tedy vypadaly aktivity parlamentu v tomto školním roce? „Nastavili jsme společně pravidla pro online hodiny, přemýšleli o různých možnostech našeho působení a zda nějaké vůbec jsou, když jsme nemohli chodit do školy, natož organizovat akce pro děti a veřejnost. Parlamenťáci jsou však vždy plni dobrých nápadů, a tak se rozhodli pro školu a její přátele vytvořit vánoční přání,“ popisuje kantorka nápad, který zaujal nejenom všechny ve škole, ale i širokou veřejnost. Vánoční animace totiž svým pojetím upoutala pozornost snad všech, kdo ji měli možnost zhlédnout. 

Celou akci si vzal pod patronát Pavel Zeman, zástupce osmáků a jednatel žákovského parlamentu. Projevil se nejen jako zdatný výtvarník a talentovaný animátor, ale i skvělý scenárista, režisér a organizátor. V práci mu malbou pozadí do animace pomohly i ostatní členky parlamentu: Dorota Kociánová a Ema Holubová z páté třídy, Markéta Rečková (VII. A), Eva Janečková (VII. B) a její sestra Zuzana Janečková z devítky. Velký dík si zaslouží Adéla Pustějovská z deváté třídy, která k přání nazpívala pod vedením učitele hudební výchovy MgA. Jiřího Najvara podklad. 

„Skupinová práce napříč třídami v období, kdy se žáci nemohou s žáky jiných tříd ani potkat, není lehká záležitost. Období rotační výuky holkám alespoň umožnilo po etapách přinést do školy své obrazy, aby se mohly dostat k Pavlovi, který už mezitím připravil obrovskou spoustu malinkatých částí postaviček. Ty pak prostřednictvím fotek a animačního programu rozpohyboval a oživil,“ popisuje spolupráci dětí Eva Pustějovská a dodává: „Když jsem viděla tu řadu asi dvaceti párů nožiček v různých pozicích, uvědomila jsem si, o jak náročný projekt jde. Všechna tato práce by však nikdy nedošla k úspěšnému konci, pokud by na jejím začátku nevznikl kvalitní námět. Pavel vymyslel milý příběh, který v této době zrcadlí myšlenky a pocity asi většiny dětí i dospělých: kdy už to všechno skončí a budeme moci žít jako dřív?“

Práce žákovského parlamentu se dostala na veřejnost přes ředitelku školy. Té zaslali žáci přáníčko jako první. „Otevřela jsem jej ve škole těsně před poradou všech pedagogů, která probíhala v pozdně odpoledních hodinách. Když jsem animované dílko poprvé zhlédla, doslova se mi zatajil dech. Ve škole už snad nikdo nebyl, ale video jsem mohla sdílet hned na online poradě s kolegy. A následně se všemi přáteli školy, partnery a na internetových stránkách školy,“ popisuje ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová. „Zajímavé bylo, že se ke mně v průběhu tvorby přání nedostala žádná zpráva, a tak pro mě bylo opravdovým překvapením. Až teprve pak jsem se dozvěděla, jak vznikalo nebo jak se tvůrci poprali s momentálním zákazem zpěvu. Mé poděkování patří především Pavlu Zemanovi a Adéle Pustějovské, kteří měli na jeho přípravě největší podíl. Dále pak panu učiteli Jiřímu Najvarovi za přípravu hudby a samozřejmě paní učitelce Evě Pustějovské. Té především za to, že našla způsob, jak s žákovským parlamentem pracovat i v době, kdy se děti nemohou ve škole scházet,“ dodává ředitelka. 

„Pavel a jeho tým vytvořil fantastické dílo, za což mu náleží můj velký dík a pochvala. Velmi si však vážím také toho, jak spolu děti dokázaly v náročných podmínkách komunikovat a spolupracovat. Věřím, že se dětem jejich vánoční přání vyplní, i když to asi bude ještě chvíli trvat,“ zmiňuje závěrem Eva Pustějovská. 

Krásné vánoční přání je stále ke zhlédnutí na internetových stránkách školy zde:

Bc. Hana Horáková