Děti z Lichnova se mohou stát mladými hasiči

Naše škola spolupracuje s různými institucemi v obci. Jednou z nich je Sbor dobrovolných hasičů, který byl v Lichnově založen už v roce 1894. Za dobu jeho působení se v něm vystřídala celá řada generací. A jak říká Eva Holubová, vždy bylo zapotřebí pečovat o generaci nejmladší, neboť právě ta zajišťuje pokračování tradice sboru. O tuto generaci se stará v kroužku Mladí hasiči jako vedoucí spolu s Patricií Pustějovskou a Jiřím Buriánkem. A děti, které kroužek navštěvují, se rekrutují především z řad žáků naší školy. 

„Před několika lety se v Lichnově podařilo obnovit kroužek mladých hasičů. Jsme rádi, že postupem času jeho obliba narůstá. Vedoucí se snaží pro mladé hasiče zajistit nejen potřebné vybavení, ale také nabídnout celou řadu zajímavých aktivit. Kroužek mladých hasičů má poměrně široký záběr. Děti se věnují nejen fyzické přípravě, ale také se například učí vázat uzly, pracovat s buzolou, používat hasicí přístroje nebo se učí základům zdravovědy. Dostanou tak základy, které uplatní i v běžném životě,“ uvádí Eva Holubová s tím, že odměnou za odvedenou práci je pro ně slavnostní ukončení sezóny a víkendové soustředění. 

„Rádi přivítáme nové kamarády mezi mladými hasiči. Přihlásit se mohou kdykoliv,“ vyzývá školáky k aktivitě další z vedoucích Patricie Pustějovská. Zájemci mohou zhlédnout webové stránky lichnovských hasičů nebo jejich Facebook.  

A koho toto téma zajímá ještě více, může se se stát dokonce profesionálním hasičem! Více se dozví v následujícím videu. 

„A i když se z Vás nestanou profesionální hasiči, můžete být členem výjezdové jednotky dobrovolných hasičů a pomáhat ve své obci,“ nabádá žáky k účasti v kroužku vedoucí Jiří Buriánek. Schválně – víte, který ze spolužáků je mladým hasičem?

Mgr. Olga Síbrtová