Informace k povinnosti používat respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku

Vážení rodiče,
také v prostorách škol a školských zařízení je nově na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví povinnost nosit – stejně jako v jiných vnitřních prostorech staveb – respirátor, zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek. Tato povinnost platí ode dneška, nicméně až do neděle 28. února 2021 lze místo těchto ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky, které brání šíření kapének. 

Konkrétnější informace nám zaslalo ministerstvo školství a naleznete je zde.

Toto opatření platí pro všechny, kdo vstoupí do budovy základní i mateřské školy, s výjimkou dětí v mateřské škole.  Od pondělí 1. března 2021 jej musíme důsledně vyžadovat.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Olga Síbrtová