Informace o konání třídních schůzek pro rodiče dětí v mateřské škole

Vážení rodiče předškoláků,
v úterý 16. března 2021 se od 15:30 hodin uskuteční krátké informativní třídní schůzky pro rodiče předškoláků ze třídy Motýlků i Sluníček. Věnovat se budeme distančnímu vzdělávání v naší mateřské škole. Seznámíme Vás s koncepcí tohoto vzdělávání a zároveň budeme rádi za Vaše připomínky a náměty ke vzdělávání. Třídní schůzky se uskuteční online prostřednictvím Google Meet. Informace k přihlášení obdržíte od vedoucí učitelky mateřské školy Mgr., Bc. Renaty Dreslerové, DiS., prostřednictvím e-mailů svých dětí. 

Na třídních schůzkách Vás rovněž seznámíme s tématem připravované online přednášky pro rodiče (především) předškoláků, kteří se chystají po prázdninách na nástup do mateřské školy. Přednášku připravujeme ve spolupráci s klinickou logopedkou Mgr. Petrou Sztuchlíkovou. Připomínám, že se uskuteční ve čtvrtek 25. března 2021, a není určena pouze rodičům budoucích prvňáčků, neboť věříme, že téma školní zralosti a připravenosti může být přínosné pro všechny rodiče dětí předškolního věku. Více informací naleznete zde.

Co se týká dalších přenášek pro veřejnost, jedna vznikla i v rámci projektu MAP ORP Frenštát pod Radhoštěm II. Týká se inkluze a uskuteční se už v úterý 16. března 2021. Více informací naleznete zde.

Budu se těšit spolu s týmem mateřské školy a vedoucí učitelkou metodického sdružení pro první stupeň Mgr. Markétou Martinů na setkání s Vámi na třídních schůzkách. 

Mgr. Olga Síbrtová