Informace pro strávníky k přerušení provozu během jarních prázdnin a novému nároku na dotovaný oběd

Vážení strávníci,
nebude-li provoz školní jídelny přerušen, školní jídelna umožňuje odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem a žákům, kteří se vzdělávají distančním způsobem. 

Děti a žáci, kteří se vzdělávají distančně, případně jejich zákonní zástupci, si mohou oběd vyzvednout  od 10:45 do 12:15 hodin.

Na dotovaný oběd mají dle nových pokynů MŠMT nárok také děti přihlášené k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole, které nemají předškolní vzdělávání povinné. V případě, že své dítě chcete ke stravování přihlásit, kontaktujte vedoucí školní jídelny Alenu Kandráčovou na telefonu 556 808 547 (po jarních prázdninách) nebo e-mailem jidelna@zslichnov.cz (během jarních prázdnin). 

Mgr. Olga Síbrtová