Informace k provozu školy od 12. dubna 2021

Vážení rodiče,
dovolte mi, abych Vás informovala o provozu školy od 12. dubna 2021, které se řídí Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních. Celý text opatření si můžete přečíst zde.

V první fázi rozvolnění bude toto opatření realizováno v naší škole takto: 

 1. Mateřská škola

Osobní přítomnost na vzdělávání je umožněna dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání, a dále dětem rodičů vybraných profesí (IZS – viz část 5) ve skupině maximálně 15 dětí. 

Vzhledem k organizaci uvedeného jste byli (budete) osloveni vedoucí učitelkou mateřské školy Mgr., Bc. Renatou Dreslerovou, DiS., zda se Vaše děti budou účastnit prezenčního vzdělávání a v jakém rozsahu. Žádáme rodiče, aby svůj zájem o vzdělávání v mateřské škole potvrdili vedoucí učitelce mateřské školy také písemně na e-mailové adrese renata.dreslerova@zslichnov.cz, a to do čtvrtku 8. dubna 2021 do 15:30 hodin, včetně požadovaného rozsahu vzdělávání (od – do hodin).  

Velmi Vám děkujeme za spolupráci při nastavování podmínek pro provoz mateřské školy. Informace o umožnění účasti dětí v mateřské škole pro rodiče vybraných profesí je pro nás zcela nová, proto nebylo v našich možnostech zjišťovat Váš zájem dříve. Až na základě Vašich informací budeme schopni stanovit konkrétní podmínky provozu mateřské školy jako celku a budeme Vás o nich informovat.   

Stravování: Všem povinným předškolákům bude ve čtvrtek 8. dubna 2021 do 10:00 hodin přihlášena strava. V případě, že se Vaše dítě nebude vzdělávání účastnit, ji můžete odhlásit běžným způsobem (ale až ve čtvrtek po desáté hodině). 

 1. Základní škola – první stupeň

Osobní přítomnost na vzdělávání je umožněna žákům tak, že se v lichém týdnu neúčastní prezenční výuky první polovina tříd a v sudém týdnu druhá polovina tříd. Rotační výuka prvního stupně bude realizována takto:

V týdnu od 12. do 16. dubna 2021 budou prezenčně vzděláváni žáci I. B, III. a V. třídy. 

V týdnu od 19. do 23. dubna 2021 budou prezenčně vzděláváni žáci I. A, II. a IV. třídy. 

Dětem rodičů vybraných profesí (viz část 5) je povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka (viz část 4).   

Stravování: Všem žákům, kteří využívají školní stravování, bude v týdnu jejich prezenční výuky ve čtvrtek 8. dubna 2021 do 10:00 hodin přihlášena strava (svačiny, obědy). V případě, že se Vaše dítě nebude vzdělávání účastnit, ji můžete odhlásit běžným způsobem (ale až ve čtvrtek po desáté hodině). 

Pokud se opatření ministerstva zdravotnictví nezmění, budou se v těchto cyklech žáci nadále střídat. Výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu hodin, případné změny budou zaznamenány v programu DMSoftware. Žáci, kteří se vzdělávají distančně, budou nadále vzděláváni podle rozvrhu online hodin a prostřednictvím úkolů zadávaných v Google Učebně. 

 1. Základní škola – druhý stupeň

Osobní přítomnost na vzdělávání je povolena žákům ohroženým školním neúspěchem anebo žákům devátých tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině na skupinové konzultaci. Prezenční konzultace pro žáky budeme realizovat až ve chvíli, kdy zvládneme nástup ostatních dětí a žáků ke vzdělávání. 

 1. Školní družina

Družina pro děti prvního stupně v prezenční výuce: Plánujeme provoz odpolední družiny, ranní zvažujeme. Dětem, které se nemohou účastnit prezenční výuky, je přítomnost v družině zakázána, pro ostatní musí probíhat za dodržení homogenity třídy v prezenční výuce. O provozní době družiny Vás budeme informovat.    

Družina pro děti rodičů vybraných profesí (viz část 5): Dětem rodičů vybraných profesí, které jsou žáky prvního stupně a vztahuje se na ně rotační výuka, je povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.  Pro tyto děti plánujeme zajistit dopolední a odpolední program ve školní družině v neměnné skupině pro nejvýše 30 dětí. O této skutečnosti Vás informovali (nebo budou informovat) třídní učitelé. V rámci programu se děti zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku. Ve školní družině budou vytvořeny podmínky také pro odpočinkové činnosti, volnou hru a pohybové aktivity venku. O způsobu organizace programu školní družiny a rozdělení dětí do skupin rozhoduje ředitelka školy. Děti mají nárok na zajištění školního stravování za stejných podmínek jako při prezenční výuce.  

Žádáme rodiče, aby svůj zájem o zařazení žáka do celodenní školní družiny potvrdili zástupkyni ředitelky Mgr. Martině Bílkové také písemně na e-mailové adrese martina.bilkova@zslichnov.cz, a to do čtvrtku 8. dubna do 15:30 hodin, a to u žáků, kterých se v týdnu od 12. dubna netýká prezenční výuka. Rodiče těch žáků, kterých se prezenční výuka v tomto týdnu týká, potvrdí svůj zájem o školní družinu do pondělí 12. dubna do 15:30 hodin. Žádáme také o to, abyste v e-mailu uvedli rozsah požadovaných služeb (od – do hodin).    

Velmi Vám děkujeme za spolupráci při nastavování podmínek pro provoz školní družiny. Informace o umožnění účasti žáků v družině pro rodiče vybraných profesí je pro nás nová, proto nebylo v našich možnostech zjišťovat Váš zájem dříve. Až na základě Vašich informací budeme schopni stanovit konkrétní podmínky provozu školní družiny jako celku. 

 1. Zajištění péče o děti pro zaměstnance vybraných profesí (IZS) se týká dětí a žáků, jejichž zákonní zástupci jsou: 
 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele. 

Péče o tyto děti je podrobně popsána v části 4.  

Stravování: Ke stravování přihlásí rodiče vybraných profesí své děti individuálně (na stránkách strava.cz nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny Aleny Kandráčové). 

 1. Testování

Informace od nás obdržíte ihned, jakmile je zpracujeme. Děkuji za pochopení.

Mgr. Olga Síbrtová