Informace pro rodiče žáků 9. ročníku k testování před přijímacími zkouškami

Vážení rodiče,
podmínkou pro umožnění účasti žáka na přijímacích zkouškách je negativní test a žádné příznaky onemocnění COVID-19. Negativní test nesmí být starší 7 dní a testování žáků má povinnost umožnit základní škola, ve které se žáci vzdělávají.

Naše škola bude provádět testování ve čtvrtek 29. dubna 2021 v dopoledních hodinách. Na základě testování obdrží žák potvrzení o provedení testu pro účely přijímacího řízení.

Protože víme, že ne všichni žáci 9. ročníku se budou přijímacích zkoušek účastnit, je třeba svůj zájem o testování dát na vědomí třídní učitelce Mgr. Bohdaně Hutyrové písemně prostřednictvím e-mailu bohdana.hutyrova@zslichnov.cz nebo prostřednictvím programu DMSotware, a to nejpozději v pondělí 26. dubna 2021. Následně bude vytvořen harmonogram testování, podle kterého budou žáci přicházet v určený čas k hlavnímu vchodu školy. 

Testování proběhne formou samoodběru pod dohledem pracovníka školy. Škola pro toto testování zajistila dostatek antigenních testů Singclean, jiné testy v tomto případě nebudeme akceptovat. Děkujeme za pochopení. 

S pozdravem

Mgr. Olga Síbrtová