Informace k provozu školy od 10. května 2021

Vážení rodiče, 
od 10. května 2021 je umožněna na základních školách osobní přítomnost žáků nejenom prvního, ale i druhého stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu druhá polovina tříd. Prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách žáků.  

V naší škole bude toto opatření realizováno takto:

V týdnu od 10. do 14. května 2021 (lichý týden) nastoupí k prezenční výuce tito žáci: 

Třídavchod šatna
I. B hlavníI. A třída
III. zadní dále od ředitelnyhlavní chodba
V. zadní blíže ředitelně hlavní chodba
VII. Azadní blíže ředitelněVI. třída
VIII. hlavníIX. třída
Žáci rodičů IZSboční spodní vchodspeciální učebna

Žáci ostatních tříd se vzdělávají distančně podle rozvrhu online hodin. 

V týdnu od 17. do 21. května 2021 (sudý týden) nastoupí k prezenční výuce tito žáci:

Třídavchod šatna
I. AhlavníI. B třída
II. zadní dále od ředitelnyhlavní chodba
IV. zadní blíže ředitelně hlavní chodba
VI. zadní blíže ředitelněVII. A třída
VII. Bzadní dále od ředitelnyšatna
IX. hlavníVIII.
Žáci rodičů IZSboční spodní vchodspeciální učebna

Žáci ostatních tříd se vzdělávají distančně podle rozvrhu online hodin. 

Rozvrh hodin v prezenční výuce:

Žáci, kteří se vzdělávají prezenčně, sledují rozvrh hodin v programu DMSoftware, včetně případných rozvrhových změn a suplování. 

Vstup do školy: 

Vchody do školy budou označeny cedulkami s uvedením třídy. Žáci prvního stupně budou vstupovat do školy v 7:35 hodin, žáci druhého stupně v 7:30 hodin. 

Školní družina:

Žáci ranní školní družiny budou vstupovat do školy hlavním vchodem v 6:30 hodin. Provoz odpolední družiny bude zajištěn pro třídy, které mají v daném týdnu prezenční vzdělávání, a pro děti rodičů vybraných profesí (IZS) takto:

Třída provoz oddělení
I. A, I. Bdo 15:30Myšáci
II., III. do 15:00Smajlíci
IV., V. do 14:30kmenová třída
Žáci rodičů IZS od 6:30 do 15:00speciální učebna

Testování:

Společné testování žáků bude probíhat ve třídách vždy v pondělí během první vyučovací hodiny, žáci druhého stupně budou navíc společně testováni ve čtvrtek během první vyučovací hodiny. Žáci, kteří jsou přihlášeni do ranní školní družiny, budou testováni hned po příchodu do školy vždy v pondělí.  

Žáci, kteří nebudou v tento den přítomni ve škole, budou otestování první den po svém příchodu do školy, následně budou testováni hromadně společně se spolužáky. 

Stravování:

Žáci, kteří mají v daném týdnu prezenční výuku, budou automaticky přihlášeni ke stravování do čtvrtku 6. 5. 2021 do 10:00 hodin. Odhlašování stravy probíhá standardně na webových stránkách www.strava.cz nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny (ale až od čtvrtku 6. 5. 2021 po desáté hodině).

Žáci, kteří se vzdělávají distančně, mají nárok na dotované obědy, které si mohou ve škole vyzvednout s sebou denně od 10:45 do 11:00 hodin a dále od 13:30 do 13:45 hodin. 

Skupinové konzultace: 

Skupinové konzultace pro žáky druhého stupně nebudou realizovány. 

Povinnost nosit ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu:

  • na veřejně přístupných místech venku je povinnost nosit ochranný prostředek pouze tehdy, jsou-li od sebe osoby vzdáleny blíže než 2 metry;
  • ve vnitřních prostorech budov (včetně škol) je povinnost nosit ochranný prostředek (respirátor, žáci rovněž mohou nosit chirurgickou roušku, látkové roušky jsou nepřípustné). 

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na třídní učitele svých dětí. Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Olga Síbrtová