Informace k provozu mateřské školy od 10. května 2021

Vážení rodiče, 
od pondělí 10. května 2021 dochází ke změnám v provozu mateřské školy. Dle novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví budou mateřské školy otevřeny pro všechny děti bez povinnosti jejich testování. Stále platí, že děti nemusí nosit ochranný prostředek po celou dobu pobytu v mateřské škole ani dodržovat rozestupy. V případě sportovních činností v mateřských školách se nadále nic nemění a jsou povoleny uvnitř i venku. Stále ovšem platí omezení zpěvu.  

Žádáme Vás o spolupráci při vstupu do budovy mateřské školy – prosíme, aby s dítětem přicházela vždy jen jedna doprovázející osoba, abyste svůj pobyt s dítětem v šatně mateřské školy zkrátili na nezbytné minimum a aby se v prostoru šatny zdržovaly pouze dvě dospělé osoby, zatímco ostatní počkají venku. Pro doprovázející osoby platí povinnost nosit ochranný prostředek (respirátor) k zakrytí úst a nosu v prostorách mateřské školy. 

Co se týká stravování, všechny děti byly k odběru přihlášeny. Odhlašování probíhá standardním způsobem, jak jste zvyklí. 

Děkujeme za spolupráci. 

Mgr. Olga Síbrtová