Oznámení výsledku zápisu k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci žáků,
tímto zveřejňujeme výsledek zápisu dětí do prvního ročníku naší základní školy. Rozhodnutí o přijetí naleznete zde.

Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání si můžete vyzvednout u zástupkyně ředitelky v úředních hodinách, tj. každé pondělí od 14 do 16 hodin a ve čtvrtek od 7:30 do 9:30, vždy po telefonické domluvě.

Informace o dalším postupu obdržíte na své e-mailové adresy. V současnosti jsme bohužel dosti limitováni v možnosti setkat se osobně přímo na půdě školy, ale budeme se snažit hledat způsoby, jak Vás co nejlépe seznámit se všemi záležitostmi týkajícími se nástupu Vašeho dítěte k povinné školní docházce v naší škole. 

Děkujeme Vám za projevenou důvěru, budoucím prvňáčkům přejeme krásné dny a těšíme se na Vás i Vaše děti. Věříme, že nový školní rok bude příznivější, že se děti budou v naší škole rády vzdělávat a že zde zažijí nejenom školní úspěch, ale také spoustu příjemných chvil s kamarády v bezpečném prostředí školy. 

Těšíme se na spolupráci! Za kolektiv pracovníků školy

Mgr. Olga Síbrtová