Informace o provozu školy od 17. května 2021

Vážení rodiče, 
dovolte mi, abych Vás informovala o provozu školy od 17. května 2021. V základních školách na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků prvního stupně bez rotací. V našem kraji pak pokračuje rotace pro žáky druhého stupně. Na území celé České republiky se ruší povinnost homogenních tříd a skupin. Kontakty mezi žáky různých tříd budeme omezovat dle organizačních možností školy. 

Žáci budou vcházet do školy hlavním vchodem a budou si odkládat obuv a svršky v šatně. Škola bude zpřístupněna standardně od 7:20 hodin. Výuka bude probíhat dle rozvrhu hodin, změny prosím sledujte v programu DMSoftware. 

Žáci druhého stupně, kteří se vzdělávají distančně, pracují podle platného rozvrhu online hodin. 

Výuka náboženství bude probíhat pro žáky prvního stupně prezenčně v obvyklém čase dle rozvrhu hodin, pro žáky druhého stupně zatím pouze distančně – žáci vzdělávající se prezenčně odchází ze školy po skončení výuky povinných předmětů. 

Testování 

V Moravskoslezském kraji bude probíhat testování antigenními testy dvakrát týdně u žáků na druhém stupni, pravidelnými testovacími dny jsou pondělí a čtvrtek. U žáků prvního stupně bude test prováděn jednou týdně, pravidelným testovacím dnem je pondělí. 

V případě nepřítomnosti žáka v den testování ve škole se testování provede v den jeho příchodu. Preventivní test má být proveden první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu bezprostředně po jeho příchodu do školy. 

Školní družina

Ve školních družinách na území celé České republiky dochází ke zrušení omezení. Provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení. 

Školní družina bude ve standardním provozu – ranní od 6:30 do 7:30 hodin, odpolední do 16:15 hodin. 

Výjimkou je příchod žáků do ranní družiny vždy v pondělí po dobu povinného preventivního testování – v pondělí budou žáci navštěvující ranní družinu přicházet do školy v 6:30 hodin, kdy jim bude škola jednorázově zpřístupněna. Průběžný příchod do ranní družiny po tomto čase není možný, ostatní dny ano. 

Stravování 

Žáci, kteří se vzdělávají prezenčně, jsou automaticky přihlášení ke stravování. V případě odhlašování stravy postupujete obvyklým způsobem. 

Žáci, kteří se vzdělávají distančně, mají nadále nárok na dotovaný oběd, který si berou s sebou. Výdejní okénko je jim zpřístupněno denně od 10:45 do 11:00 hodin a dále od 13:30 do 13:45 hodin. 

Ochrana nosu a úst 

Ve vnitřních prostorách platí nadále povinnost nosit ochranu nosu a úst (respirátory, žáci rovněž mohou i chirurgické roušky) se stanovenými výjimkami (děti v mateřské škole). Ve venkovních prostorech není povinné ochranu nosit při zachování odstupu dvou metrů od jiných osob. 

Děkujeme za spolupráci a přejeme hezké jarní dny!

Mgr. Olga Síbrtová