Geologická olympiáda: v krajském kole máme dva úspěšné řešitele

Pravidelně vás informujeme o úspěších dětí z naší školy, včetně toho, kterých olympiád a soutěží se účastní. Jednou ze soutěží, do kterých se naši žáci připojili, byla Geologická olympiáda, jejíž krajské kolo se uskutečnilo v pondělí 19. dubna 2021. 

Naši školu v něm reprezentovala dvojice žáků z deváté třídy Bibiána Gilarová a Matouš Kocián, kteří do krajského kola postoupili z kola okresního. V krajském kole se stali úspěšnými řešiteli s umístěním na krásném 17. a 18. místě. 

„Cílem pořadatelů geologické olympiády je vyhledávat talentované žáky, systematicky je podporovat a rozvíjet jejich odborný růst v dané oblasti. Zároveň jim získané znalosti napomáhají při výuce o neživé přírodě,“ přibližuje důležitost těchto soutěží Mgr. Bohdana Hutyrová, učitelka přírodopisu a koordinátorka EVVO. 

„Bibiáně a Matoušovi patří poděkování za to, že ve své školní práci udělali něco navíc a za reprezentaci školy. K jejich umístění jim gratulujeme,“ vzkazuje oběma úspěšným řešitelům jejich učitelka.

Bc. Hana Horáková