Slavíme skvělý počin v krajské olympiádě z biologie

Znalosti z přírodopisu si prověřili žáci naší základní školy. Tato předmětová soutěž, která je jednotná pro celou Českou republiku, má za cíl vyhledávat talenty a rozvíjet nadané žáky. Ani pandemie koronaviru nezastavila organizátory z Masarykovy univerzity a pod heslem pana Wericha: „Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod,“ zorganizovala 55. ročník Biologické olympiády distančně. 

„Téma zůstalo stejné jako v předchozím roce – těžký život ve vodě. Trojice žáků z naší školy: Tomáš Macíček a Vojtěch Tichavský ze sedmého ročníku a Matouš Kocián z devátého ročníku v letošním školním kole uspěla, a splnila tak předpoklady pro postup do krajského kola,“ sděluje podmínky okresního kola Mgr. Bohdana Hutyrová, učitelka přírodopisu a koordinátorka EVVO. 

Podmínky pro postup do krajského kola nám popsal sedmák Tomáš Macíček: „Abychom se mohli přihlásit do krajského kola, museli jsme vypracovat vstupní úkol. Vybral jsem si průzkum bentosu na dně potoka a rybníka, protože tento úkol mi připadal nejzajímavější. Objevil jsem hodně druhů, které jsem nikdy neviděl. Po odchytu bezobratlých jsem určil jejich druh a identifikační hodnotu kvality vodu a sepsal do dokumentu, který sloužil jako vstupní úkol.“ 

Další žáci pozorovali ptáky vázané na vodních plochách nebo počítali spotřebu vody v domácnosti. Všichni tři splnili podmínky a sváteční den 1. května 2021 slavili účastí na krajském kole olympiády, které probíhalo distanční formou.

„Úspěšným řešitelem krajského kola se stává ten, který získá šedesát procent bodů z celkového počtu. Tomáš Macíček se mezi úspěšné řešitele zařadil, navíc obsadil úžasnou šestou pozici v Moravskoslezském kraji. Tento úspěch nás moc těší, víme, že za ním stojí spousta času stráveného studiem. A především mě těší Tomášův zájem o biologii a věřím, že svůj talent bude nadále rozvíjet,“ fandí Tomovi učitelka Bohdana Hutyrová. 

„Samozřejmě gratulujeme všem soutěžícím. Věřím, že účast v krajském kole olympiády pro ně byla cennou zkušeností a že si odnesli spoustu nových vědomostí a budou soutěžit dále,“ vzkazuje závěrem přírodopisařka

Bc. Hana Horáková