Zápis do družiny na příští školní rok už v červnu

Vážení rodiče, 
pro žáky od druhého do pátého ročníku proběhne ve dnech 7. až 11. června 2021 zápis do školní družiny. U budoucích prvňáčků vycházíme z Vašeho zájmu uvedeného v zápisním listu, který jste vyplňovali u zápisu k povinné školní docházce. 

plakát - Zápis do ŠD

Přihlášku pro žáky od druhé do páté třídy je třeba podat elektronicky prostřednictvím e-mailu vedoucí vychovatelce školní družiny v době zápisu do školní družiny, tj. od pondělí 7. června do pátku 11. června 2021.  Přihlašovat je možné žáky rovněž během středy 9. června 2021 od 15 do 17 hodin osobně u vedoucí vychovatelky školní družiny Lucie Vávrové, DiS. O přijetí žáka do školní družiny budou zákonní zástupci informováni do 20. června 2021 prostřednictvím e-mailu, o nepřijetí žáka do školní družiny budou informováni telefonicky. 

Zápis do školní družiny na školní rok 2021/2022 pro první třídu proběhne ve středu 1. září 2021 od 8 do 12 hod, kdy nám svůj zájem potvrdíte vyplněním přihlášky do školní družiny. 

Předpokládaný provoz školní družiny plánujeme stejně jako v letošním školním roce: ranní družina od 6:30 do 7:30, odpolední družina do 16:15 hodin.

V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů kontaktujte prosím vedoucí vychovatelku školní družiny Lucii Vávrovou, DiS., na telefonním čísle 774 425 360. 

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na spoustu aktivit prožitých s Vašimi dětmi v naší školní družince v příštím školním roce.

Mgr. Olga Síbrtová