Závěrečný ceremoniál: štěstí z úspěchu i slzy dojetí z loučení

Poslední školní den se nesl ve znamení slavnostního ceremoniálu, během nějž se rozloučili žáci deváté třídy se svými vyučujícími a spolužáky, a udělali tak tečku za životní etapou spojenou s lichnovskou školou. Den předem proběhla opakovaná zkouška nástupu žáků k rozlučce, která se uskutečnila v prostorách hlavní chodby školy. Žáci si vybrali hudbu pro nástup, připravili proslov na rozloučenou a dvě prezentace, které mapovaly jejich školní léta. 

Ve středu 30. června 2021 bylo vše připraveno. Do školy zavítali vzácní hosté, mezi něž patřili za zřizovatele starosta obce Ing. Aleš Mičulka v doprovodu paní Jany Kyprové a za Spolek rodičů a přátel školy paní Renata Špačková. 

V úvodu ceremoniálu promluvila k žákům, pedagogům a hostům ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová. Během své řeči poděkovala všem za zvládnutí složitého školního roku, který z velké části poznamenal zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole. „I v tomto roce jste se naučili mnoho nového. Naučili jste se pracovat s časem, plánovat, zodpovídat za své úkoly. Naučili jste se samostatnosti, ale i spolupráci. Naučili jste se odpírat si to, co máte rádi, což je užitečné, protože ne vždy v životě se nám dostává všeho, co si přejeme, a zároveň jste se naučili těšit se na věci, které jste dříve považovali za samozřejmé,“ uvedla ředitelka.  

Přestože mnozí žáci strávili větší část školního roku doma, získali někteří z nich ocenění za svou práci. V uplynulém školním roce byla dokonce sedmi z nich udělena pochvala ředitelky školy: z řad deváťáků to byli Beáta Macečková, Běla Machynková, Adéla Špačková a Alexandr Böhm za mimořádný projev lidskosti, Lucie Hubeňáková za mimořádný projev školní iniciativy a Gabriela Pečivová za záslužný čin. Z řad osmáků se k oceněným žákům přidal Pavel Zeman za mimořádný projev školní iniciativy. 

Každý třídní učitel vytipoval ze své třídy zhruba pět žáků, kteří získali během ceremoniálu věcný dárek. „Jejich zásluhy byly pestré – a ne vždy se muselo jednat o jedničkáře s vynikajícím prospěchem. Oceňoval se aktivní přístup v hodinách, ochota kdykoliv pomoci, pozitivní vztahy se spolužáky, zapojení do soutěží, práce v žákovském parlamentu, spolupráce s učiteli, pomoc při organizaci třídních akcí i klidné a rozvážné usměrňování třídy,“ popisuje zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Bílková s tím, že finanční podporu při nákupu dárků zajistil Spolek rodičů a přátel školy.  

Škola se rovněž zapojila do projektu Bez frází, kde byli v rámci soutěže Vzory vzorům vytipováni žáci, kteří mohli jít svým spolužákům a kamarádům příkladem. Ocenění byli žáci od třetí do šesté třídy knihou Bez frází a bez jůtubu. Tyto knihy získala škola díky zapojení do projektu nejen pro žáky, ale také do své školní knihovny. 

Velké poděkování patřilo také těm, kdo žáky školním rokem provázeli. „Všichni učitelé a další pedagogové pracovali na tom, abyste se i při distančním vzdělávání něco naučili a aby pro vás byla tato výuka zajímavá. Nemyslete si, také pro nás to bylo těžké: nejprve jsme museli zkrotit techniku a různé aplikace, později zase dlouhodobě zaujmout. Myslím si, že naše škola v této zkoušce obstála, přesto si moc přeju, aby se situace v příštím školním roce neopakovala,“ uvedla dále ředitelka. 

Následovalo rozloučení s kolegy, kteří nebudou od příštího školního roku v týmu lichnovské školy – jednalo se o vychovatelku a asistentku pedagoga v jedné osobě Mgr. Barboru Žabenskou, učitelku hudební výchovy BcA. Barboru Fojtíkovou, asistentku Moniku Martinákovou a učitele přírodovědných předmětů Ing. Petra Černoška. Všem patří velké poděkování za jejich práci ve škole. 

Následovalo poděkování panu starostovi za péči, kterou škole věnuje, a podporu – a to nejen finanční – při modernizaci školy a výpomoc při různých akcí.  Stejně tak ředitelka školy poděkovala paní Renatě Špačkové, která se ceremoniálu zúčastnila jako představitel Spolku rodičů a přátel školy. 

Následoval program žáků devátého ročníku. Ten mnohé pobavil, ale chvílemi také dojal. I přes složitou situaci v posledních dvou letech zažily děti ve škole a na akcích spojených se školou spoustu nezapomenutelných okamžiků. Všichni jim popřáli úspěšnou životní dráhu, pan starosta předal upomínkové předměty a rovněž dostali dárek od Spolku rodičů. 

„Přejeme nejen našim deváťákům, ale také všem mladším žákům, hezké prázdniny. Absolventům přejeme, ať na lichnovskou školu vzpomínají v dobrém a rádi se do ní vracejí, na ty mladší se těšíme zase v září ve školních lavicích. Krásné léto!“ vzkazuje všem ředitelka školy.

Bc. Hana Horáková