Informace o vyhlášení ředitelského volna

Vážení zákonní zástupci žáků, milí žáci, 
ve dnech 1. až 3. září 2021 vyhlašuji dle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2006 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelské volno za závažných organizačních a technických důvodů. 

Ředitelské volno se bude týkat žáků druhého až devátého ročníku, nástup prvního ročníku bude standardně ve středu 1. září. Rodičům žáků prvního stupně bude nabídnuta školní družina. 

Prosím sledujte naše internetové stránky, kde Vás budeme informovat o organizaci prvního školního dne našich prvňáčků, školní družině pro žáky prvního stupně (šetření zájmu o družinu a její organizaci) a organizaci nástupu žáků od druhého ročníku výše. 

Děkujeme za pochopení. 

Mgr. Olga Síbrtová