Jak na adaptaci při nástupu dítěte do školky nebo po delší době mimo školku

Nástupem zpět do školky se musí dítě opět přizpůsobit režimu ve školce. Můžou nastat problémy pramenící z odloučení. To se může projevit např. pláčem při loučení ve školce s rodiči, steskem po rodičích, dítě může odmítat jídlo a pití, nebo třeba rušit odpolední klid. Další častou reakcí je agrese. Dítě například uhodí kamaráda nebo do něj kopne jen proto, že neví, jak ho vyzvat ke společné hře. Netolerujte agresivitu. Chce to čas, trpělivost, ale dítě si opět zvykne a začne do školky chodit rádo. 

V adaptačním období pomáhá klidný, pozitivní a vstřícný přístup všech. Doporučujeme zbytečně neprodlužovat ranní loučení a „vydržet“ pláč dítěte. Každé ráno si povídejte s dítětem, jak bude den probíhat, kdo a kdy si pro něj do školky přijde (po obědě, po spaní…). Tento dohodnutý čas dodržujte, aby dítě mělo jistotu, že jej v mateřské škole „nezapomenete“. Pravidelnost v průběhu dne a týdne dítěti přináší pocit větší jistoty a bezpečí. Není vhodné vytvářet dlouhé odmlky v docházce (například dva dny ve školce a tři dny doma), protože dítě při každém příchodu „začíná znovu“ a těžko si po přerušení docházky hledá „své místo“ mezi dětmi ve třídě, v organizaci činností apod.   

Pokud je Vaše dítě citlivější, doporučujeme dobu strávenou ve školce opět postupně prodlužovat. Každé dítě je jiné a potřebuje svůj čas, aby si opět zvyklo. Pomáhá přítomnost kamaráda nebo sourozence ve třídě, nebo hračka z domova, kterou si dítě přináší s sebou apod. Na loučení si dítě zvyká postupně a většinou po odchodu rodičů přestává plakat, protože ho učitelka dokáže zajímavou činností nadchnout a zabavit.

Jak byste měli motivovat své dítě před vstupem do školky? Povídejte si s dítětem, jaké to v mateřské škole bude, co příjemného bude prožívat společně s dětmi a učitelkami. Je potřebné poskytnout dítěti dostatek informací, aby se zbytečně neobávalo. O školce doma mluvte hezky. „Nestrašte“ své dítě mateřskou školou! Dítě by vnímalo mateřskou školu negativně, vytvářelo si zbytečnou bariéru. Naopak svému dítěti usnadníte návrat zpět do školky. Těšte se s ním, nechte si vyprávět, co se mu líbí a co vše z toho bude také ve školce. Ujistěte dítě, že do školky bude chodit, aby mělo kamarády, hrálo si s nimi, aby si pohrálo s jinými hračkami, než má doma… Ujistěte dítě, že ve školce není „odloženo“, ale že víte, že mu ve školce bude dobře a bude tam rádo.

Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS., 
vedoucí učitelka mateřské školy