Informace pro rodiče žáků prvního stupně

Vážení rodiče, 
ve dnech ředitelského volna od 1. do 3. září 2021 bude organizace ve škole vypadat následovně:

Žáci 1. ročníku:

 • 1. září slavnostní zahájení školního roku za přítomnosti rodičů, podrobnější informace zveřejníme;
 • školní družina ani školní stravování tento den nebude v provozu;
 • děti budou tento den testovány antigenními testy dle pokynů MŠMT; bližší informace, včetně výjimek z testování, budou zveřejněny; 
 • od 2. září bude fungovat pro přihlášené děti standardně ranní družina od 6:30 do 7:30 hodin, odpolední družina od 11:15 do 16:15 hodin;
 • na vyřízení všech formalit ohledně přihlašování dětí do družiny bude vyhrazen čas během programu 1. září.    

Žáci 2. až 5. ročníku:

 • 1. září – ředitelské volno v plném rozsahu – pro děti není zajištěna ani školní družina, ani stravování;
 • 2. a 3. září – zajištěna školní družina – zájem o její využití je třeba potvrdit nejpozději do pátku 27. srpna do 15:00 hodin v dotaznících, které budou rozeslány na školní e-maily dětí;
 • pro děti, které nejsou trvale přihlášeny do školní družiny, bude družina zajištěna od 7:30 do 11:15 hodin, následuje odchod domů (stejně jako z vyučování) nebo oběd a odchod domů;
 • pro děti, které jsou trvale přihlášeny do školní družiny, bude družina zajištěna od 6:30 do 16:15 hodin; příchod dětí od 6:30 do 7:30 hodin, možnost samostatného odchodu či vyzvedávání dětí od 13:00 hodin na základě písemného vyjádření zákonného zástupce;
 • DŮLEŽITÉ! zákonní zástupci dětí si vyřídí formality spojené se školní družinou (přihlášky, písemné vyjádření k odchodu dětí aj.) na celý školní rok 1. září od 15:00 do 17:00 hodin; v případě, že se nemohou v tuto dobu dostavit, kontaktují telefonicky nebo e-mailem vedoucí vychovatelku školní družiny Lucii Vávrovou, DiS., aby se dohodli na postupu ohledně přihlášení dítěte do družiny;
 • žáci, kteří budou docházet do školy v době ředitelského volna, budou testováni antigenními testy dle pokynů MŠMT (bližší informace, včetně výjimek z testování, budou zveřejněny);
 • žáci, kteří budou ve dnech 2. a 3. září docházet do školy, bude zadán oběd; kdo si jej bude chtít odhlásit, může tak učinit 31. srpna;
 • žákům, kteří nebudou ve dnech 2. a 3. září docházet do školy, bude automaticky odhlášeno stravování. 

Děkujeme Vám za spolupráci a prosíme, abyste nadále sledovali naše internetové stránky, případně program DMSoftware.

Mgr. Olga Síbrtová