Informace o nástupu žáků do školy od 6. září 2021

V pondělí 6. září 2021 zahajují školní rok všechny třídy a všichni žáci základní školy, vyjma žáků prvního ročníku, kteří školní rok zahájili standardně ve středu 1. září 2021. 

Škola se pro žáky otevře v 7:20 hodin a všichni vstupují do budovy hlavním vchodem a vstupují dle pokynů do jednotlivých tříd. 

V 7:40 se ve třídách otestují neinvazivními antigenními testy pro samoodběr. Informace o testování a pravidlech pro nošení ochrany úst a nosu naleznete zde.

Třída VI. B začíná společným testováním ve škole a poté odjíždí na adaptační kurz do skautského centra Vanaivan.

V pondělí a v úterý budou mít žáci prvního stupně čtyři vyučovací hodiny (7:40– 11:15). Žáci přihlášení do školní družiny pokračují v příslušném oddělení školní družiny. Žáci nepřihlášení do školní družiny po obědě odcházejí domů.

V pondělí a v úterý budou mít žáci druhého stupně pět vyučovacích hodin (7:40–12:10). Po skončení odchází na oběd a domů.

První dva dny stráví žáci se svými třídními učiteli vyřizováním třídních záležitostí, přebíráním nových učebnic a adaptačními činnostmi.

Od středy 8. září 2021 vyučujeme dle rozvrhu hodin s výjimkou třídy VI.A, která odjíždí na adaptační kurz.

Ve středu se rovněž konají úvodní informativní třídní schůzky – informace naleznete zde.

Mgr. Martina Bílková