Informace o výuce náboženství ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče a zákonní zástupci, 
ve školním roce 2021/2022 se bude v naší škole opět vyučovat nepovinný předmět Náboženství. Výuka pro žáky od druhého do devátého ročníku bude probíhat pravidelně v pátek. Náboženství bude učit paní Anna Čechová. 

Výuka pro první stupeň je od 12:40 do 13:25, výuka pro druhý stupeň je od 13:35 do 14:20 ve škole. 

Přihlášky mohou děti odevzdávat svým třídním učitelům do pátku 10. září 2021. Tento den také začíná výuka náboženství.

Mgr. Olga Síbrtová