Informace o vyhlášení ředitelského volna

Vážení zákonní zástupci žáků, milí žáci, 
v úterý 14. září 2021 vyhlašuji dle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2006 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelské volno za závažných organizačních a technických důvodů. 

Ředitelské volno se bude týkat všech žáků základní školy.  

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Olga Síbrtová