V první třídě jsme přivítali třiadvacet Večerníčků

Září je již skoro za námi, ale pojďme si připomenout, jak probíhal první výjimečný den našich prvňáčků. Těm bylo umožněno přijít do školy opravdu ve středu 1. září 2021 navzdory prodloužené rekonstrukci a ředitelskému volnu vyhlášenému pro ostatní žáky školy. Naši malí Večerníčci si tak mohli užít pravou atmosféru začátku školního roku. 

Proč si říkají naši prvňáčci Večerníčci? „První třídu navštěvuje třiadvacet dětí v roli Večerníčků. Pohádkové téma jsme si zvolili společně s družinou a bude nás provázet po celý rok,“ upřesňuje třídní učitelka prvního ročníku Mgr. Monika Hanzelková. „Vstup do školy byl opravdu pestrý. Přivítali jsme se společně s dětmi i rodiči. Děti si také poprvé vyzkoušely samostatnou aplikaci antigenních testů, aby směly po další dny bezpečně usednout do lavic,“ dodává třídní učitelka a děkuje tímto rodičům dětí za důvěru, kterou projevili škole. Nebyla nutná asistence nikoho z rodičů a děti tento úkol, který by se nám v minulosti jevil jako zcela nezvyklý, zvládly na jedničku. 

První školní den je v lichnovské základní škole opravdu slavnostní. Zahajuje se společně se starostou obce Ing. Alešem Mičulkou, ředitelkou školy Mgr. Olgou Síbrtovou a představeni jsou další pracovníci školy, se kterými se budou děti i rodiče setkávat: patří mezi ně zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Bílková, vedoucí ekonomického a provozního úseku Mgr. Monika Čempel, vedoucí školní jídelny Alena Kandráčová, vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS., a asistentka pedagoga Jarmila Kociánová, která bude působit jak v první třídě, tak i ve školní družině.

Úvodní slovo pronesla ředitelka školy. „Dětem jsem popřála, aby byl pro ně čas povinné školní docházky naplněný nejenom novými znalostmi a dovednostmi, které během následujících let získají, ale také plný kamarádství a porozumění, aby se ve škole cítily bezpečně, aby jednou na školu vzpomínaly jen v dobrém, stejně jako na slavnostní první den, který zde strávily,“ uvádí ředitelka školy s tím, že novým žákům předala za školu pamětní list jako upomínku na vstup do školních lavic. 

Celý průběh slavnostního ceremoniálu detailně popsala třídní učitelka Mgr. Monika Hanzelková. „Pasovala jsem děti na prvňáčky večerníčkovou papírovou čepicí a na krk jsem jim zavěsila originální keramickou medaili, která jim bude navždy připomínat den, kdy se stali školáky. Vyrobila je pro nás učitelka výtvarné výchovy Mgr. Petra Stoklasová. Děti ještě dostaly barevný sportovní vak s čapím logem školy, který žákům zakoupil Spolek rodičů a přátel školy a který jim předala zástupkyně ředitelky. Dále obdržely školní kapsář naplněný kvalitními školními pomůckami. Vše pro děti zakoupila škola za výrazného přispění Obce Lichnov, která věnovala na pořízení pomůcek tisícikorunu na každého prvňáčka. Tímto bych všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu školního dne, ráda poděkovala za snahu a za účast na tomto významném dni.“

Následovala návštěva dětí ve školní družině, kterou organizovala vedoucí vychovatelka Lucie Vávrová, DiS. „Děti se přišly seznámit s prostředím družinky Myšáků, kterou mohou po celý první rok ve škole navštěvovat. Pomohly splnit úkol Maxipsa Fíka a za to si vysloužily sladkou odměnu,“ dodává vychovatelka. 

Není pochyb o tom, že se vše zvládlo ke spokojenosti především našich nejmenších školáků. Fotodokumentaci zajistil učitel informatiky Mgr. Ondřej Švrček, aby děti měly na tento slavnostní den památku. A my už jen můžeme popřát našim prvňáčkům, ať se stále těší do školy a ať je škola pro ně místem, kde se budou vždy cítit dobře.

Bc. Hana Horáková