Informace k otevření kroužků ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče, 
v pátek 17. září 2021 byl termín odevzdání přihlášek do zájmových útvarů a kroužků nabízených v odpoledních hodinách v naší škole. Na základě těchto přihlášek Vám přinášíme informaci o jejich otevření v tomto školním roce, případně o jejich možném otevření po přihlášení dalších zájemců:

Kroužky, kde je v současnosti naplněna maximální kapacita a nebudou už přijímány další přihlášky, jsou tyto:

 • Malí stavitelé – z důvodu velkého zájmu bude probíhat ve čtrnáctidenních cyklech (lichý týden – žáci druhého ročníku/sudý týden – žáci prvních a třetích ročníků) 
 • Malý kuchtík
 • Keramika – z důvodu velkého zájmu bude probíhat ve čtrnáctidenních cyklech (lichý týden – žáci prvního ročníku/sudý týden – žáci druhých, čtvrtých a pátých ročníků)
 • Volejbalový kroužek

Kroužky, které se otevřou, ale ještě lze přijímat přihlášky do naplnění maximální kapacity, jsou tyto:

 • Just Dance
 • Koumák 
 • Přípravný sbor
 • Svět zvířat 

Kroužky, které se otevřou jen v případě doplnění do minimální kapacity, jsou tyto:

 • Anglická konverzace
 • Brepta
 • Cukrářské dobroty – kroužek nově nabízíme rovněž žákům šestých a sedmých ročníků 
 • Deskovky
 • Háčkování pro začátečníky
 • Přírodovědný kroužek

Doplňujeme informace o kroužcích, které se uskutečňují pod vedením externích poskytovatelů:

 • Šachový kroužek – počet přihlášených zájemců byl nahlášen MAP ORP Frenštát p. R. II., zájemců je dostatek a kroužek by měl být otevřen; další informace Vám sdělíme
 • Basketbalový kroužek – činnost kroužku byla zahájena, lze ještě dodatečně podat přihlášku do naplnění maximální kapacity

Poslední možný termín odevzdání dodatečných přihlášek je do čtvrtku 23. září 2021 do 13:00 hodin u třídních učitelů či vedoucích kroužků. Činnost kroužků bude zahájena od středy 29. září 2021 (z důvodu zkrácení provozu školy z organizačních důvodů to nebude v pondělí 27. září 2021). 

Zájem Vašich dětí o nadstandardní aktivity školy nás těší a věříme, že většině přihlášených vyhovíme.  

Mgr. Olga Síbrtová