Tři dny ve Vanaivanu: bez vzájemné komunikace, spolupráce, tolerance to nepůjde!

logo Moravskoslezského kraje

Zatímco zbytek školy usedl v pondělí 6. září 2021 poprvé do školních lavic, žáci nově vytvořené třídy VI. B se pod vedením zástupkyně ředitelky Mgr. Martiny Bílkové, tentokrát ovšem v roli metodika prevence, a třídní učitelky Mgr. Gabriely Mynářové vydali na adaptační kurz do Skautského centra Vanaivan v Kopřivnici. Díky dotaci Moravskoslezského kraje a projektu Lichnov: Pošli to dál, z něhož byly hrazeny veškeré programové výdaje, tak mohli šesťáci pokračovat v myšlence, jejímž cílem je propojovat jednotlivé třídy a zakládat si na vzájemné spolupráci, toleranci a respektu. 

Projekt, který spojuje kouzlo Expecto patronum, je v tomto školním roce – stejně jako v letech předchozích – určen prvnímu, šestému a osmému ročníku a pokud pandemická situace dovolí, i tyto třídy se nakonec společně setkají ve Vanaivanu, kde budou budovat základy patronátu.

Na šesťáky tentokrát čekaly tři dny plné skvělých aktivit připravených instruktorkami Radkou a Danou. Při většině aktivit museli žáci prokázat schopnost domluvit se, respektovat názor druhého a společně dojít k cíli.

„Nejvíce se mi líbilo, jak všichni spolupracovali, oceňuji, jak do všeho šli s nadšením. Jsem velmi ráda, že mezi sebe přijali i nově příchozí žáky ze základní školy v Mniší. Věřím, že v tomto duchu budou pokračovat i nadále,“ říká třídní učitelka. Díky krásnému počasí měli žáci při jedné z her rovněž možnost prozkoumat okolí skautského centra a navštívit Raškovu vyhlídku či Bezručovu rozhlednu.

Velká míra spolupráce se projevila i při dešifrování zprávy zanechané ve Vanaivanu loňskými deváťáky. Někteří z žáků si v luštění našli zalíbení, a všichni tak společně došli k rozluštění rad, díky kterým snadněji proplují druhým stupněm.

Bc. Hana Horáková