Třída VI. A ve Vanaivanu: startujeme další školní rok s poselstvím, které má sílu

logo Moravskoslezského kraje

Ve středu 8. září vyrazili žáci z VI. A vstříc velkému dobrodružství – strávit společně se svými spolužáky tři dny. Cílovou destinací bylo Skautské centrum Vanaivan v Kopřivnici. 

Takové zadaptování není jednoduché, to už vědí z loňského roku, kdy stmelovali třídní kolektiv na školní zahradě. Jak seznamování probíhalo, popsala třídní učitelka VI. A Mgr. Bohdana Hutyrová: „Moravskoslezský kraj nám poskytl finanční podporu, kterou zaštiťuje projekt Lichnov: Pošli to dál. Díky ní jsme mohli strávit příjemné a užitečné chvíle v kopřivnickém skautském centru.  Šesťáci se důkladně poznali při řadě soutěží a her. Společně dobývali hrad, stavěli různé stavby nebo synchronizovali svoji motoriku.“ 

Všechny úkoly směřovaly k získání klíče, který otevíral tajemnou truhlici. Tam bylo zašifrováno poselství od loňských absolventů naší školy. 

Pro všechny žáky byly společně strávené tři dny moc fajn a těší se na nastartovanou společnou cestu za dalším dobrodružstvím.

Bc. Hana Horáková