Trofeje i houby: dvě přírodopisné exkurze v jednom dni přímo v Lichnově

V pátek 10. září 2021 se žáci čtvrté a páté třídy zúčastnili chovatelské přehlídky trofejí, kterou uspořádala Českomoravská myslivecká jednota, z. s., okresní myslivecký spolek Nový Jičín.  

„Výstava proběhla v lichnovském kulturním domě. Pro žáky zajistilo myslivecké sdružení odbornou přednášku Ondřeje Mrkvy o lesní zvěři, ptactvu a myslivosti. Součástí přednášky byla i poslechová část nahrávek zvuků lesní zvěře,“ popisuje učitelka přírodopisu Mgr. Bohdana Hutyrová, která návštěvu výstavy trofejí pro školáky zajistila. „Žáci se dozvěděli mnoho zajímavého a mohli si prohlédnout expozici trofejí a vycpaných ptáků a zvířat,“ dodává kantorka.  

Po návštěvě výstavy se žáci přesunuli do Muzea vystěhovalectví, kde zhlédli výstavu modelů hub. Tu připravila Mgr. Alena Dobečková ve spolupráci s paní Evou Kašpárkovou. „Své znalosti si žáci mohli ověřit v kvízu a odměnou za jeho vyřešení byla pro ně sladkost v podobě houby,“ uvádí závěrem Bohdana Hutyrová.  

Bc. Hana Horáková