Rukavice, taky táčky, naši žáci nejsou mačky

V pátek 17. září 2021 se uskutečnil každoroční společný úklid okolí školy. Žáci a pedagogové dorazili do školy připraveni v pracovním oblečení, mnozí také vybaveni vlastním zahradním náčiním, a těšili se na společnou akci. 

Koordinátorka pracovních činností na pozemcích a vedoucí akce pro druhý stupeň Mgr. Monika Čempel naplánovala úseky úklidu pro jednotlivé třídy a mohlo se začít. „Počasí nám od rána sice moc nepřálo, ale postupně se do venkovního úklidu zapojovali žáci V., VI. A, VI. B. a VII. třídy. Všichni se zdařile zhostili svých úseků. Zametali, pleli, sbírali shnilá jablka a odváželi plevel do kontejnerů. Sedmáci rovněž naplnili přistavený kontejner sběrovým papírem,“ popsala průběh akce učitelka. 

Práce prvního stupně zase organizovala učitelka Mgr. Lenka Matulová, která zmínila rychlou změnu programu dne: „Vzhledem k počasí měli žáci prvního stupně náhradní program. Pečovali o pokojové rostliny. Ve svých třídách přesazovali květiny, utírali prach z listů a zalévali.“ Pokud měly děti zájem, dostaly do třídy malého Honzíka. Lísteček fialky, o který budou pečovat po celý školní rok. Uvidíme, jestli jim Honzík vyroste.“ 

Nakonec se akce navzdory nepříznivému počasí úspěšně vydařila a všem zapojeným patří velký dík.

Bc. Hana Horáková