Informace k otevření kroužků ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče, 
ve čtvrtek 23. září 2021 byl termín odevzdání přihlášek do zájmových útvarů a kroužků nabízených v odpoledních hodinách v naší škole. Na základě těchto přihlášek otevíráme od středy 29. září 2021 tyto kroužky:

 • Malí stavitelé – z důvodu velkého zájmu bude probíhat ve čtrnáctidenních cyklech (lichý týden – žáci druhého ročníku/sudý týden – žáci prvního a třetího ročníku) 
 • Malý kuchtík
 • Keramika – z důvodu velkého zájmu bude probíhat ve čtrnáctidenních cyklech (lichý týden – žáci prvního ročníku/sudý týden – žáci druhých, čtvrtých a pátých ročníků)
 • Volejbalový kroužek
 • Just Dance
 • Koumák 
 • Přípravný sbor 
 • Svět zvířat 
 • Deskovky
 • Cukrářské dobroty

Doplňujeme informace o kroužcích, které se uskutečňují pod vedením externích poskytovatelů:

 • Šachový kroužek – počet přihlášených zájemců byl nahlášen MAP ORP Frenštát p. R. II., zájemců je dostatek a kroužek zahajuje svou činnost 
  1. 10. 2021 od 13:30 – 14:15
 • Basketbalový kroužek – činnost kroužku již byla zahájena.

Mgr. Martina Bílková