Jaké to je mít tělesný handicap? To, a ještě mnohem více si vyzkoušely děti z druhé a třetí třídy

Buďme kamarádi! Tak se nazývá školní preventivní program, který si v rámci prožitkového dne mohli v pátek 24. září 2021 vyzkoušet žáci druhého a třetího ročníku. A jak takový prožitkový den vypadá? 

„Děti se pod odborným vedením speciální pedagožky Aleny Svobodové měly možnost seznámit s různými druhy tělesného handicapu – sluchového, zrakového a tělesného postižení. Formou aktivit si všichni vyzkoušeli, jaké to je nevidět, neslyšet a dorozumívat se znakovou řečí nebo se pohybovat pomocí invalidního vozíčku,“ popisuje prožitkový den třídní učitelka II. B Mgr. Markéta Martinů. 

A co naši třeťáci? „I třeťáci si vyzkoušeli různé techniky. Třeba malovali nohama nebo stavěli komín z kostek jen za pomocí nohou. Zkusili si také chodit s citlivou dopomocí kamaráda s bílou holí mezi překážkami a seznámili se s psaním na Pichtově stroji nebo psali slova Braillovým písmem. Děvčata a chlapci spolupracovali a také zjišťovali, jak pomoci člověku, který naši pomoc potřebuje,“ popsala třídní učitelka třeťáků Mgr. Ester Kašlíková. 

Všechny činnosti vedly k rozvoji empatie a respektu vůči jinému člověku, k sociálním dovednostem, které je tolik důležité zvlášť v dnešní technické době probouzet a posilovat.

Bc. Hana Horáková