Jak prověřil adaptační kurz naše prvňáčky? Skvěle! Stále táhnou za jeden provaz!

logo Moravskoslezského kraje

První říjnový týden zakončili žáci první třídy se svou třídní učitelkou Mgr. Monikou Hanzelkovou, zástupkyní ředitelky Mgr. Martinou Bílkovou a vedoucí vychovatelkou školní družiny Lucií Vávrovou, DiS., společným adaptačním kurzem v rámci školního projektu Lichnov: Pošli to dál.

Ve skautském centru Vanaivan v Kopřivnici na děti čekaly dvě paní průvodkyně – Radka Hývnarová a Dana Žambochová, které si pro děti připravily dobrodružný program plný her, zajímavých úkolů, výtvarného tvoření, úsměvů a dobré nálady.

„Ve venkovních prostorech se děti zapojily do sportovních i seznamovacích her, vyzkoušely si svůj postřeh, pohotovost, rychlost, zručnost. Děti hledaly černé stopy vlků v areálu skautského centra a zelené stopy děti nakonec přivedly až k vlčímu pokladu,“ popisuje dobrodružnou výpravu třídní učitelka prvňáčků a zároveň dodává: „Je moc krásné a příjemné vidět na tvářích dětí úsměvy a radost z toho, že můžeme něco dělat společně a při tom se dobře pobavit a být šťastni, že jsme spolu jako jedna třída. Vždyť naše heslo třídy je: „Táhneme za jeden provaz“. Také my, dospělí, jsme se dobře pobavili s dětmi při plnění úkolů a rovněž v našich tvářích byly vidět radost a úsměvy.“

Adaptační program dětem zanechal spoustu zážitků a dojmů z prvního společného třídního výletu. „Díky adaptačnímu kurzu měly děti možnost vzájemně se hlouběji poznat a stmelit třídní kolektiv. Procesy vzájemného sbližování a poznávání obvykle trvají dlouhé měsíce, díky adaptačnímu kurzu jsou začátky sbližování snazší,“ vysvětluje význam adaptačních kurzů zástupkyně školy, která je na lichnovské základní škole i ve funkci metodika prevence.  Už teď se těšíme na další kurz, který proběhne v lednu.

Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže. Na smluvené místo se žáci dopravili autobusem, který byl hrazen z prostředků Spolku rodičů a přátel školy, za což mu patří poděkování.

Bc. Hana Horáková