Informace o onemocnění covid 19 v VII. třídě a zahájení vzdělávání distančním způsobem v této třídě

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků, 
v VII. třídě máme potvrzený případ onemocnění covid 19. Dnes jsem z tohoto důvodu kontaktovala Krajskou hygienickou stanici, kde jsme dohodli další postup k ochraně zdraví dalších žáků a pedagogů školy. 

Vzdělávání distančním způsobem – VII. třída: Všichni nenaočkování žáci této třídy a žáci, kteří neprodělali onemocnění covid 19 v posledních 180 dnech, jsou v karanténě. Tito žáci nepůjdou do školy v pondělí 25. října a v úterý 26. října 2021. Po tyto dva dny budou vzděláváni distančně – přes Google Učebnu obdrží během pondělka od pedagogů úkoly na tyto dva dny. Pokud by karanténa zasáhla i do dnů po podzimních prázdninách, budou vzděláváni distančně standardním způsobem (úkoly v Google Učebně + online hodiny dle rozvrhu online hodin, který bude žákům zaslán třídní učitelkou na jejich školní e-maily). V pondělí zahájíme ve spolupráci s KHS trasování, KHS poskytneme potřebné údaje a Vy budete kontaktováni jejich pracovníky. Těmto žákům bude nastavena karanténa, která bude ukončena absolvovaným negativním PCR testem. Na délce karantény a postupu se dohodnete s pracovníky KHS (dle mých informací pro absolvování PCR testu budete buď kontaktovat dětského lékaře, nebo vyplníte sebereportovací formulář). 

Žáci, kteří mají ukončené očkování a od poslední dávky uplynulo již více než 14 dnů, nebo žáci, kteří prodělali onemocnění covid-19 a od prodělání nákazy neuplynulo více než 180 dní, dochází do školy k prezenčnímu vzdělávání, karanténa jim nařízena nebude. Důležité ale je sledovat také u nich jejich zdravotní stav a v případě výskytu respiračního onemocnění kontaktovat lékaře. 

Všichni žáci (ti, kteří se z důvodu nařízení karantény vzdělávají distančně, i ti, kteří se vzdělávají prezenčně) mají nárok na dotovaný oběd. Žákům, kteří se z důvodu nařízení karantény vzdělávají distančně, musí oběd vyzvednout osoba, které karanténa nařízena nebyla, v čase výdeje určeném vnitřním řádem ŠJ od 10:45 do 11:10 nebo od 13:30 do 13:45 hodin. Žák, který je v karanténě, si oběd osobně vyzvednout nesmí. V případě, že o oběd nemáte zájem, prosím odhlaste jej telefonicky u vedoucí školní jídelny Aleny Kandráčové na telefonním čísle 556 808 547 v pondělí do 7:30 hodin (týká se pondělního oběda), na další dny pak můžete odhlašovat standardně přes portál strava.cz.  

Vzdělávání prezenčním způsobem – ostatní třídy: Všichni ostatní žáci školy (vyjma žáků VII. třídy) se dále vzdělávají prezenčně. Žádáme Vás, abyste sledovali jejich zdravotní stav a v případě výskytu respiračního onemocnění děti neposílali do školy. 

Pokud máte k uvedenému jakékoliv dotazy nebo něčemu nerozumíte, prosím obracejte se přímo na mě na telefonním čísle 774 430 360. 

Děkuji za spolupráci.

Mgr. Olga Síbrtová