Informace o konání třídních schůzek pro rodiče žáků 9. ročníku

Vážení zákonní zástupci žáků 9. ročníku, 
rádi bychom Vás informovali o konání mimořádných třídních schůzek k přijímacímu řízení na střední školy. Pořádá je pro Vás naše výchovná a kariérní poradkyně Mgr. Monika Wilczková. Uskuteční se v úterý 9. listopadu 2021 od 16:30 online formou. Pozvánky obdržíte den předem na žákovské e-maily svých dětí. 

Hostem na třídních schůzkách bude Mgr. Jana Géryková, pracovnice informačního poradenského střediska Úřadu práce. Nabídneme možnost připojit se také zástupcům okolních středních škol. 

Žáci ve škole také už obdrželi tzv. Atlas školství, který obsahuje přehled středních škol v Moravskoslezském kraji a který pro Vás při výběru střední školy může být vodítkem či pomocníkem.

Vážení rodiče, těšíme se na Vaši účast na třídních schůzkách.

Mgr. Olga Síbrtová