Informace o dalším screeningovém testování žáků

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků, 
ve škole proběhne v pondělí 8. listopadu a 15. listopadu 2021 screeningové testování žáků.

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později či další den, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu (nemusí být v ranní družině, ale až ve škole).  

Žáci budou testováni neinvazivními antigenními testy pro samoodběr (tzv. rychlé antigenní testy – RAT). Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa. 

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování:

  • 14 dnů po plně dokončeném očkování;
  • po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19);
  • doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě 

Všechny tyto podmínky musí žák doložit písemně (potvrzením) – u testu provedeného v odběrovém místě to musí být Ag test, ne starší než 24 hodin PCR test, ne starší 72 hodin. V případě, že už žák v minulosti dodal potvrzení o provedeném plně dokončeném očkování, není nutné tuto skutečnost znovu potvrzovat. 

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, nesmí zpívat apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

V případě pozitivního výsledku testování bude žák izolován a zákonný zástupce je povinen si jej ve škole vyzvednout (v případě, že nemá podepsaný souhlas zákonného zástupce se samostatných odchodem v případě pozitivního výsledku antigenního testování – viz internetové stránky školy – záložka Základní škola/Formuláře). 

Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace. Výsledek testu je zákonný zástupce povinen neprodleně oznámit škole.  

Konkrétní postup bude stanoven na základě pokynů vydaných příslušnými ministerstvy nebo KHS.

Mgr. Martina Bílková